Veelgestelde vragen


Lidmaatschap

Contributie
Alle informatie over de contributie is via deze pagina terug te vinden. 
Jouw NVH facturen zijn via mijn NVH onder mijn facturen te bekijken, downloaden en (eventueel) te betalen.

Gegevens updaten
Als NVH lid ben je zelf verantwoordelijke om jouw gegevens up-to-date te houden. 

Wijzigen factuurgegevens
Klik op mijn NVH – 'profiel’ – onder het tabblad aanvullend scrol je naar beneden en klik je op ‘bewerk profiel’ - onder ‘praktijkgegevens’ kun je jouw factuurgegevens wijzigen – klik op ‘wijziging opslaan’.
Let op; wijzigingen worden niet aangepast op de reeds aangemaakte facturen, maar zijn zichtbaar op toekomstige facturen.

Wijzigen privégegevens
Klik op mijn NVH – ‘profiel’ – onder het tabblad ‘personalia’ scrol je naar beneden en klik je op ‘bewerk profiel’ – onder ‘contactgegevens’ kun je jouw privégegevens wijzigen - klik op ‘wijziging opslaan’.

Wijzigen praktijkgegevens (alleen mogelijk voor praktijkbeheerders)
Klik op mijn NVH – ‘profiel’ – onder het tabblad ‘mijn organisaties’ scrol je naar beneden en klik je op ‘bewerk organisatie’. Controleer en vul de organisatiegegevens aan onder het tabblad eigenschappen - klik op ‘wijziging opslaan’.

E-mail veilig aanmerken
Wanneer jouw e-mailadres correct is geregistreerd en je nog steeds e-mailberichten mist, kan het helpen om ons als veilige afzender aan te merken. Dit kan door ons adres op een whitelist te plaatsen of als 'geen spam' te markeren. Dit is afhankelijk van het gebruikte mailprogramma. Meer informatie hierover vind je via de volgende link: www.veiligeafzender.nl.
Mocht dit niet helpen, ontvangen wij graag een alternatief e-mailadres.

Bewijs lidmaatschap
Wanneer je een bewijs van het NVH lidmaatschap dient aan te leveren (bijv. aanvragen AGB) kun je hiervoor een printscreen maken van het tabblad lidmaatschap in jouw NVH profiel.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap bij de NVH ga je aan voor een verenigingsjaar en kan ingaan per 1 januari of 1 juli. Opzeggen voor een volgend jaar dient uiterlijk vóór 1 december van het huidige jaar te gebeuren. Dit kan per brief of per e-mail aan het secretariaat (bij voorkeur met de reden van opzegging). Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.  

Media Toolbox
In de NVH Media Toolbox vind je als lid van de NVH mediabestanden (waaronder het NVH logo) die je kunt gebruiken om het vak huidtherapie te promoten. De bestanden mogen worden gedownload en gebruikt in online en offline media-uitingen, bijvoorbeeld in een presentatie of via de eigen huidtherapie-website. Klik hier voor meer informatie en de mediabestanden.


Kwaliteitskring

Algemene kringinformatie
Via deze link op de ledenwebsite is algemene kringinformatie en documentatie terug te vinden. 

Aanmelden kring
Via deze link op de ledenwebsite vind je een kaart met de kwaliteitskringen. Zoek hier naar een kring die het dichtst bij jouw woon- en/of werkplaats is. Wanneer jij je wilt aansluiten bij een kring, stuur dan een e-mail naar het secretariaat (via:kringen@huidtherapie.nl). Vermeld zowel de kringnaam en -nummer. Het secretariaat zal ervoor zorgen dat jouw aanmelding wordt verwerkt. 

Nieuwe kring opzetten
Het is mogelijk om een nieuwe kring op te starten. Hierbij is het wel van belang dat er minimaal vier leden deelnemen aan deze kring. Indien er vier leden zijn kunnen jullie een kringbijeenkomst laten plaatsvinden, waarna jullie het registratieformulier kunnen invullen en deze op kunnen sturen naar het secretariaat (kringen@huidtherapie.nl).

Documenten kwaliteitskring
De kringvoorzitter stuurt de documenten naar het secretariaat (via: kringen@huidtherapie.nl) met het verzoek deze documenten te uploaden op de ledenwebsite. Alle kringleden van de betreffende kring kunnen de documenten terugvinden in mijn NVH onder mijn bestanden.

Kringbijeenkomsten
Een kwaliteitskring komt ten minste 4 maal per jaar bijeen. De duur van de kwaliteitskring bijeenkomsten verschilt en is afhankelijk van de agenda. De gemiddelde duur van de kwaliteitskringbijeenkomsten is 2 tot 2,5 uur. Hiervan kan bijvoorbeeld een half uur worden ingeruimd voor mededelingen vanuit de NVH, huishoudelijk mededelingen, ingekomen stukken en de rondvraag. De overige tijd kan ingevuld worden met het ‘intercollegiaal overleg’. Voor het intercollegiale overleg zijn KP-punten te behalen, één punt per uur.


Netwerken

IKNL
Meer informatie en aanmelden voor de Verwijsgids kanker IKNL vind je via deze link.

Netwerk Transgenderzorg
Meer informatie en aanmelden voor het Transgender Netwerk vind je via deze link op de ledensite.


Praktijk

Aansprakelijkheidsverzekering
Voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering adviseren wij advies in te winnen via VvAA, Nationale Nederlanden en/of Perspectief. Wanneer er gelaserd wordt in de praktijk, is het goed om te informeren naar de aanvullende voorwaarde. Ook is het belangrijk dat een eventuele schadeclaim vanuit de geschillencommissie wordt meeverzekerd.

WKKGZ
Alle werkzaamheden die jij zelfstandig (als zelfstandig huidtherapeut) uitvoert vallen onder de WKKGZ en daarmee moet jij aangesloten zijn bij een klachten en geschillencommissie. Deze is sinds 1 januari jl. aangepast bij het KP. Binnen het NVH lidmaatschap is de WKKGZ regeling geregeld. Lees hier meer.

Declaratie, AGB, Vektis en Vecozo
Via deze pagina kun je alle informatie over Declaratie, AGB, Vektis en Vecozo terugvinden.

Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een initiatief van paramedische beroepsverenigingen. Het KP is een vrijwillig register, met als doel de kwaliteit van de geregistreerde paramedicus zichtbaar te maken voor het publiek, zorgverzekeraars en werkgevers. Voor een professional is het essentieel om kwalitatief goede zorg te leveren en te kunnen blijven leveren. Lees meer...

Bewerken KP registratie NVH profiel
Ontbreken jouw KP gegevens of dienen deze bijgewerkt te worden? Volg dan onderstaande stappen:

Stap 1: Log in via Mijn NVH
Stap 2: Ga naar tabblad registratie
Stap 3: Klik op ‘profiel bewerken’
Stap 4: Vul de juiste ‘KP kwaliteitsregistratie geldig tot’ datum in
Stap 5: Klik op ‘Wijzigingen opslaan’


Scholing

Opleiding HBO Huidtherapie
De 4-jarige vol- en deeltijd hbo-opleiding tot huidtherapeut kan worden gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool. Met een buitenlands diploma kan de titel huidtherapeut worden gevoerd met een zogenaamde ‘vakbekwaamheidsverklaring’. Meer informatie over een 'vakbekwaamheidsverklaring' vind je op de website van het CBIG.

NVH Academie
Als beroepsvereniging wil de NVH een leven lang leren ondersteunen. Via de NVH Academie biedt de NVH relevante, betaalbare en geaccrediteerde na- en bijscholingen. Alle activiteiten worden aangekondigd via het NVH E-Nieuws en in de agenda op deze website.

KP punten
Er is veel aanbod van wel en niet geaccrediteerde bij- en nascholing voor huidtherapeuten. Met het bijwonen van scholingen verdien je studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Een deel van deze studiepunten moet geaccrediteerd zijn door de Stichting ADAP. Een overzicht van geaccrediteerde scholing voor huidtherapeuten vind je hier.