Veelgestelde vragen

Isolatie en Quarantaine

Wat is het isolatie- en quarantainebeleid vanuit de overheid?

Hoe om te gaan met isolatie- en quarantaineregels vind je op de website van de rijksoverheid. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Wat adviseert de NVH over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter tijdens het werk?
Ons advies blijft om bij twijfel over een mogelijk besmettingsrisico zelf persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en te adviseren aan patiënten. Hetzelfde geldt voor de 1,5 meter. Beide maatregelen zijn niet meer verplicht, maar het mag wel. De overheid geeft het volgende advies met betrekking tot gebruik PBM.

Vaccinatie

​​​​​​​Mag ik aan patiënten vragen of ze (volledig) gevaccineerd zijn?
Op medische relevante basis mag een huidtherapeut vragen of een patiënt gevaccineerd is, zodat je op een passende manier kunt (be)handelen. Volgens de WGBO wordt van de patiënt verwacht medewerking te verlenen zodat de zorgverlener goede zorg kan leveren. Als de patiënt relevante informatie achterhoudt is de zorgverlener daarvoor niet aansprakelijk.

Klopt het dat er in zorgberoepen vastgelegd zal worden wie wel en wie niet gevaccineerd is? Geldt dat dan ook voor huidtherapeuten?
Er is op dit moment geen sprake van (geplande) registratie van zorgmedewerkers die gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Ook niet voor huidtherapeuten. 

Komt er een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers?
Van een vaccinatieplicht is op dit moment geen sprake. 

Mogen werkgevers werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
Werkgevers mogen werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Wel of niet gevaccineerd zijn zegt overigens niet iets over het wel of niet besmettelijk zijn. Alleen persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen daarvoor.

Praktijk

Hebben werknemers recht op doorbetaling als zij vanwege quarantaine thuis moeten blijven?
Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken). 
Een werknemer die in quarantaine is, bijvoorbeeld omdat een gezinslid COVID – 19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Als een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

  • Alle personen ≥70 jaar
  • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • met een hiv-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  cluster of differentiation 4  cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
  • met zeer ernstig overgewicht
  • Syndroom van Down

Testen

Waar kan ik terecht voor een Corona testafspraak?

Heb je klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat je testen. Dat kan online via Coronatest.nl. Of je kunt bellen met 0800-1202 voor een afspraak.

Waar kan ik terecht voor testen voor toegang?

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het gebruiken van toegangstesten en het verkrijgen van een geldig coronatoegangsbewijs.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het kwaliteitsregister heeft een speciaal corona dossier met een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van de corona uitbraak voor herregistratie en accreditatie.

Staat je vraag er niet tussen? Stel deze dan via het meldpunt.