Coronamaateregelen: informatie voor huidtherapeuten

Coronamaatregelen: informatie voor huidtherapeuten

Update 18 februari 2022

Ondanks het hoge aantal coronabesmettingen en er veel mensen thuis in isolatie of quarantaine zitten, gaat Nederland in drie stappen weer open. Dit was het bericht van minister Ernst Kuipers tijdens de persconferentie op 15 februari jl. Wat betekenen deze versoepelingen voor de zorg en wat is hierin het advies van de NVH?

Vanaf vrijdag 18 februari wordt het isolatieadvies na een positieve test ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft. Per vrijdag 25 februari vervalt ook het verplichte 1,5 meter afstand houden, het dragen van een mondkapje op diverse plekken en de 3G-coronapas. Voor de zorg gelden dan nog steeds de RIVM adviezen over COVID-19 voor zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis.

Uit oogpunt van veilig en verantwoord werken, adviseren wij de RIVM adviezen te volgen en persoonlijke beschermingsmiddelen te blijven gebruiken binnen de (1,5 meter) werksetting. Daarbij blijft het afnemen van de gezondheidscheck bij de patiënt (‘triage’) bij begin van de zorg noodzakelijk en dienen uiteraard de basisregels voor iedereen gevolgd te worden.

Hoe om te gaan met isolatie- en quarantaineregels vind je op de website van de rijksoverheid.


​Update 19 december 2021

Met ingang van zondag 19 december is Nederland in lockdown. Zoals tijdens de persconferentie aangegeven, blijven de medische contactberoepen, waaronder de huidtherapeuten, toegankelijk om zorg beschikbaar te houden en ziekenhuis- en huisartsenzorg zo min mogelijk te belasten. Aanvullend op de al geldende maatregelen voor de medische contactberoepen heeft VWS aangegeven om zorg waar mogelijk op afstand te leveren om contactmomenten zo veel mogelijk te beperken.

Voor de volledigheid hieronder nogmaals de maatregelen die voor de huidtherapeuten gelden: blijf gebruik maken van de leidraad infectiepreventie en volg de RIVM uitgangspunten van de preventieve maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Preventieve maatregelen:

 • thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en laat je testen;
 • gezondheidscheck afnemen bij de patiënt (‘triage’) bij begin van de zorg;
 • bij zorgcontacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden;
 • geen handen geven;
 • toepassen van handhygiëne;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken.

Preventief gebruik PBM:

 • een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II, ook in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt;
 • ​​​​​​​bij handelingen zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt, wordt geadviseerd een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en een spatbril/face-shield te dragen.

De medische contactberoepen (zorgverleners) behouden de eigen normale openingstijden. Alle niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen, waaronder kappers en schoonheidssalons moeten sluiten. De lockdown geldt niet (zie Staatscourant 2021 nr. 50593, pagina 14) voor behandelingen vallend onder de Wkkgz.

Zorg voor duidelijke communicatie ‘aan de deur’ en binnen de praktijk over deze aanpassingen. Handel en communiceer zorgvuldig en vanuit de professionele standaard.
Een volledige beschrijving van de coronamaatregelen die op dit moment gelden vind je op de website van de Rijksoverheid. Zoals aangegeven is Nederland in ieder geval in lockdown tot en met vrijdag 14 januari 2022.


Update 10 december 2021

Versnelde boosterprik niet voor alle zorgmedewerkers

In de eerdere corona update hebben wij jou geïnformeerd over de procedure voor de boosterprik voor zorgverleners vanuit het ministerie van VWS. In de afgelopen week ontstond daarover onduidelijkheid. Leden kregen via het RIVM te horen dat zij niet in aanmerking komen voor versnelde boosterprik. Uit nader contact met het ministerie blijkt dat het beleid van VWS toch enkel voor een beperkte groep zorgverleners (ziekenhuispersoneel e.d.) van toepassing is. Voor alle zorgverleners die buiten deze beperkte groep vallen, zoals eerstelijns paramedici, geldt het door de minister gepubliceerde algemene boosterbeleid.

Zelftesten

Sinds 3 december 2021 kunnen zelftesten gebruikt worden (i.p.v. de GGD test) als men milde klachten (verkoudheidsklachten, een kuchje of keelpijn) heeft die passen bij COVID-19. Bij een positieve test of twijfel aan de uitslag van de zelftest dient men alsnog een afspraak voor een test bij de GGD te maken. Aanvullend wordt aan kwetsbaren en mensen die werken of contact hebben met kwetsbaren door het RIVM geadviseerd altijd een afspraak te maken met de GGD voor een test. De volledige beschrijving van het RIVM vind je hier.


Update 27 november 2021

Na de persconferentie van gisterenavond zijn er met ingang van zondag 28 november wederom aanscherpingen met betrekking tot de coronamaatregelen. 

Huidtherapeuten vallen als paramedisch zorgverleners onder medische contactberoepen en geldt het volgende: volg de leidraad infectiepreventie en de RIVM uitgangspunten van de preventieve maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Preventieve maatregelen:

 • thuisblijven bij COVID-19-gerelateerde klachten en laat je testen;
 • gezondheidscheck afnemen bij de patiënt (‘triage’) bij begin van de zorg;
 • bij zorgcontacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden;
 • geen handen geven;
 • toepassen van handhygiëne;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken.

Preventief gebruik PBM:

 • een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II, ook in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt;
 • bij handelingen zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt, wordt geadviseerd een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en een spatbril/face-shield te dragen.

Medische contactberoepen behouden de eigen normale openingstijden. Een volledige beschrijving van de coronamaatregelen die gelden vanaf zondag 28 november 5.00 uur tot in ieder geval 19 december 2021 vind je op de website van de Rijksoverheid.


Update 17 november 2021

Het ministerie van VWS heeft berichten gepubliceerd waarin is aangekondigd dat zorgverleners voor een boosterprik in aanmerking komen. De NVH heeft met de paramedische beroepsverenigingen daarop vragen gesteld aan VWS aangezien het in eerste instantie enkel ziekenhuismedewerkers, huisartsen en medewerkers van zorginstellingen betrof. VWS heeft daarop bevestigd dat alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder in aanmerking komen. De boosterprik wordt eerst beschikbaar voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen en de acute zorg. Zorgmedewerkers met patiënten- en cliëntencontact, waaronder paramedici, komen daarna in aanmerking voor de boosterprik.


Update 13 november 2021

Na de persconferentie van gisterenavond zijn er met ingang van vandaag aangescherpte maatregelen met betrekking tot de coronamaatregelen. Deze aanscherpingen geven geen aanleiding tot wijzigingen in het eerder afgegeven advies van de NVH op 4 november jl. Wel zien wij op social media en in de besloten Facebook groep voor huidtherapeuten vragen over de maatregelen. In deze update geven wij je graag een verduidelijking.

(Para-)medische contactberoepen en advies vanuit de NVH

Zoals ook in onze eerdere updates aangegeven vallen de huidtherapeuten als paramedisch zorgverleners onder medische-contactberoepen en zijn zij daarmee een uitzondering op de algemeen geldende maatregelen voor ‘contactberoepen’.

Zoals reeds eerder geadviseerd: blijf als huidtherapeut gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, de 1,5 meter regel, de gezondheidscheck coronavirus van de Rijksoverheid en de leidraad infectiepreventie. Waar het tijdens de behandeling niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden of als de patiënt geen mondkapje kan dragen (bijvoorbeeld bij de behandelingen in het gezicht) is het advies om als behandelaar wel gebruik te maken van een mondkapje.  

Verschillende werksettingen

Wel is het zo dat huidtherapeuten in verschillende settingen werken waardoor er in die situaties mogelijk aanpassingen moeten worden doorgevoerd om behandelingen bij de huidtherapeut verantwoord te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld:

 • de praktijk of salon heeft een winkel
 • de praktijk is gevestigd in een sportcentrum
 • de huidtherapeut werkt binnen een schoonheidssalon
 • er werken schoonheidsspecialisten in de praktijk

In deze gevallen moet bijvoorbeeld de winkel of salon eerder dicht (openingstijden van 6.00 tot 18.00 uur) en gelden er andere regels voor de schoonheidsspecialist en schoonheidssalon. Deze regels gelden niet voor de huidtherapeut, zorg voor duidelijke uitleg als patiënten bijvoorbeeld via de winkel- of saloningang naar de huidtherapeut moeten. Is de praktijk gevestigd in een locatie waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, zorg ook dan voor duidelijke uitleg en bewegwijzering voor patiënten.

Er gelden geen wijzigingen in openingstijden voor essentiële dienstverlening zoals apotheken, zorglocaties, gemeentehuizen, bibliotheken en paramedische contactberoepen. Er geldt geen coronatoegangsbewijs voor de zorg.

Een volledige beschrijving van de coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur vind je op de website van de Rijksoverheid.


Update 4 november 2021

Na de persconferentie van dinsdag 2 november jl. zijn er met ingang van 6 november wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de coronamaatregelen. De belangrijkste wijzigingen die ook van toepassing zijn voor paramedici, zijn de mondkapjesplicht en het waar mogelijk zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden.

De NVH heeft in haar laatste update met de versoepelingen van 25 september jl. al geadviseerd om bij twijfel over gezondheidsrisico's gebruik te blijven maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter. En gebruik te blijven maken van de leidraad infectiepreventie en de gezondheidscheck coronavirus van de Rijksoverheid. Dit advies is al in lijn met de maatregelen die op zaterdag 6 november weer worden ingevoerd.

Het advies voor jou als paramedisch zorgverlener (vallend onder de medische contactberoepen) is om gebruik te maken van een mondkapje als het tijdens de behandeling niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden of de patiënt geen mondkapje kan dragen. Bijvoorbeeld bij de behandelingen in het gezicht.

Bekijk hier de uitgangspunten van de overheid voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis. 

Dit zijn de coronamaatregelen vanaf 6 november 2021.