Visiteur

Visiteur

In 2023 starten de visitaties van de NVH. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste huidtherapeuten die visiteur willen worden. Wil jij waarde toevoegen aan de kwaliteit en professionalisering van de huidtherapie? Kan jij op een positieve en stimulerende manier een gesprek aangaan met collega’s? Wil je daarnaast jezelf ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van gesprekstechnieken? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Belangrijkste werkzaamheden visiteur

 • Optimaal voorbereiden op de visitatie; doorlezen en beoordelen van het kwaliteitsverslag en -plan (KV-P), de zelfevaluatie vragenlijsten van huidtherapeuten en eventueel overige documentatie.
 • Afstemmen met een collega visiteur over de geleverde informatie van de praktijk.
 • Voeren van respectvolle en constructieve gesprekken met praktijkeigenaren/managers en huidtherapeuten om zo leren en ontwikkelen te stimuleren.
 • Mondeling samenvatten van eerste bevindingen en schriftelijk rapporteren via de vastgestelde methodiek van de NVH (het visitatierapport).
 • Bewaken van de tijdsplanning tijdens de visitatie.
 • Deelnemen aan deskundigheid bevorderende activiteiten op het terrein van de visitatie. En dragen daarnaast bij aan de evaluatie van het visitatietraject. 

Profiel visiteur

 • Is ten minste drie jaar gediplomeerd huidtherapeut, lid van de NVH, kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en wil de functie als visiteur minimaal drie jaar en maximaal negen jaar vervullen.
 • Is geen lid van het bestuur van de NVH of directeur.
 • Is bereid minimaal zes visitaties per jaar uit te voeren.
 • Heeft goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
 • Kan overweg met de huidige professionele standaard, zoals richtlijnen, handreikingen van de NVH en andere relevante kwaliteitsinstrumenten.
 • Is in staat snel en objectief de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren.
 • Is in staat om verantwoorde conclusies en eventuele adviezen te formuleren op basis van analyse van de verkregen informatie.
 • Kan overweg met ICT-systemen. De NVH gebruikt de digitale visitatieomgeving Speculio.
 • Heeft bij voorkeur eerder deelgenomen aan een visitatie en/of heeft ervaring met visiteren.
 • Rond de training tot visiteur succesvol af om de kennis en vaardigheden te verkrijgen zoals omschreven in het competentieprofiel visiteurs.

Wij bieden

Door visitaties te begeleiden als visiteur krijg je een leerzaam en inspirerende inkijk bij collega-praktijken. Dit verbreedt je eigen visie op het vak en levert vaak nieuwe inzichten op. Daarnaast krijg je training(en) waarin je leert over bijvoorbeeld gesprekstechnieken en regelgeving. Voor iedere visitatie ontvang je een vaste vergoeding die is gebaseerd op de tijdsinvestering; voorbereidingstijd, de visitatie zelf en het invullen van het visitatierapport. De reiskosten worden eveneens vergoed.


Over de visitatie 

Een visitatie is een officieel georganiseerde bijeenkomst waarbij de focus ligt op leren en ontwikkelen. Met een vastgestelde methodiek gaat de huidtherapiepraktijk in gesprek over de onderwerpen transparantie, huidtherapeutisch methodisch handelen, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid met betrekking tot bedrijfsvoering met twee visitatoren. Eventueel werkzame huidtherapeuten worden ook betrokken bij de visitatie door middel van een zelfevaluatie. Na de visitatie hebben praktijken zicht op de stand van zaken in hun praktijk en concrete aanknopingspunten op maat om zich verder ontwikkelen.


Meer informatie en solliciteren  

Wil je solliciteren naar de functie van visiteur? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief (1 A4) en CV via visitatie@huidtherapie.nl. Beschrijf in je motivatiebrief waarom je visiteur wilt worden en waarom je geschikt zou zijn. Het NVH-bureau en eventueel bestuur nemen vervolgens contact met je op om je motivatie te bespreken, na te gaan of de functie van visiteur bij je past en of je voldoet aan de functie-eisen.

Na selectie als visiteur volg je een training van twee of drie dagdelen in Utrecht. De verwachting is dat de eerste trainingen voor visiteurs starten in maart/april. Als je wilt deelnemen aan deze eerste training is het aan te raden uiterlijk begin maart een motivatiebrief te sturen. We zien het graag tegemoet! Ook voor eventuele vragen of meer informatie kun je mailen naar visitatie@huidtherapie.nl.