Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)  

Iedere praktijk met medewerkers in dienst is verplicht een risico- inventarisatie en – evaluatie (RI&E) uit te voeren volgens de Arbowet. Dit is de verantwoordelijkheid van een werkgever. In een RI&E inventariseer je gezondheid- en veiligheidsrisico’s die werknemers lopen als ze voor je werken. Vervolgens evalueer je deze risico’s door in het Plan van Aanpak te beschrijven hoe je risico’s gaat vermijden of verminderen.

De NVH heeft een RI&E-instrument ontwikkeld voor de huidtherapie samen met een werkgroep van huidtherapeuten en een arbokerndeskundige. Een arbokerndeskundige is een gecertificeerde specialist in het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Een RI&E-instrument voor huidtherapie komt voort uit de behoefte aan ondersteuning bij uitwerking van een RI&E door NVH-leden en het jaarplan 2022. Het RI&E-instrument is online toegankelijk via het (gratis) OiRA-platform van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Door het RI&E-instrument te gebruiken:

  • Inventariseer je risico’s in de praktijk middels stellingen van toepassing op huidtherapie;
  • Evalueer je de kans, blootstelling en het effect van de risico’s;
  • Beschrijf je maatregelen om risico’s te vermijden of verminderen;
  • Ontwikkel je een Plan van Aanpak (PvA) door middel van ingevulde gegevens.

Het RI&E-instrument voor huidtherapie is bereikbaar via Huidtherapie - Steunpunt RI&E (rie.nl)

Erkenning


Helaas is de RI&E voor huidtherapie nog niet erkend. Dit betekent dat een praktijk met maximaal 25 medewerkers nog geen vrijstelling krijgt van extra toetsing door een arbodeskundige. Praktijken met meer dan 25 medewerkers moeten de RI&E altijd laten toetsen. Zie de website van steunpunt RI&E voor meer informatie over de toetsing. Via het RI&E steunpunt is het op dit moment niet mogelijk om een erkenningsprocedure te starten. Zij geven aan dat de alternatieve procedure niet meer mogelijk is. De NVH heeft contact met betreffende instanties om te onderzoeken hoe we de erkenning alsnog zo spoedig mogelijk kunnen verkrijgen. Je kunt de RI&E voor huidtherapie wel gebruiken, deze is alleen nog niet erkend. 

Stappenplan gebruik RI&E-instrument


Informatie die relevant is tijdens het uitwerken van het RI&E-instrument via het OiRA-platform vind je in het stappenplan. OiRA is een gestandaardiseerd platform dat in heel Europa wordt gebruikt. Doordat sommige informatie in het platform niet volledig toereikend is, hebben we ervoor gekozen de stappen te beschrijven en je te wijzen op aandachtspunten. Ga naar het stappenplan.

Hoe houd ik de RI&E actueel?


Het is een vereiste om de RI&E actueel te houden. Je kan dit aantonen door jaarlijks een verslag/rapport te maken. Hierin beschrijf je de afgehandelde onderwerpen, de voortgang van onderwerpen en eventueel toegevoegde onderwerpen. Daarnaast beargumenteer je hierin de eventuele oorzaken van ongevallen en de eventuele oorzaken van verzuim. Misschien wil je deze oorzaken voorrang geven en zijn ze van invloed op de onderwerpen die je het komende jaar gaat aanpakken.

Het is gangbaar eens in de drie jaar de RI&E opnieuw in te vullen. Bij ingrijpende veranderingen, zoals een verhuizing of grondige verbouwing is het noodzakelijk om (een gedeelte van) de RI&E nog eens in te vullen. Je kunt wijzigingen aanbrengen in het gedownloade Word-document, wijzigingen worden dan NIET online opgeslagen in het platform. Het is ook mogelijk de vragen in dit (OiRA)platform opnieuw in te vullen en vervolgens de nieuwe bestanden te downloaden.