Organisatiegraad paramedische zorg

Waarom is regionaliseren zo belangrijk?
Het zorglandschap verandert steeds. De ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak. Dat betekent samenwerken met andere zorgaanbieders in de wijk en regio. Regionale overleggen (de ‘regiotafels’) bepalen steeds meer hoe het zorgaanbod in de regio eruit komt te zien. En hoe deze zorg georganiseerd en bekostigd gaat worden. Het is belangrijk dat paramedici een serieuze gesprekspartner worden in dit regionale overleg. In die overleggen zitten ook huisartsen, ziekenhuizen en de gemeente aan tafel. Een gesprekspartner worden kan alleen als er een regionaal netwerk bestaat dat gemandateerd is om afspraken te maken namens paramedici in de regio.

In jouw regio: dialoogsessies
In april en mei organiseerden we in de regio’s die meedoen zogenaamde dialoogsessies: tijdens die bijeenkomsten bespraken we met elkaar hoe de samenwerking tussen paramedici in de regio op dit moment is en wat er beter en misschien professioneler zou kunnen.

De dialoogsessies zijn voor alle paramedici en afgevaardigden van bestaande paramedische netwerken: logopedie, oefentherapie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en huidtherapie. Per samenwerkingsverband kunnen zich twee personen aanmelden. We organiseren binnenkort bijeenkomsten voor deze regio’s:

Regio Gouda eo
Dialoogsessie 1: maandag 12 september 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): dinsdag 27 september 2022 | 18.00-20.30 uur

Regio Lelystad eo
Dialoogsessie 1: maandag 24 oktober 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): dinsdag 8 november 2022 | 18.00-20.30 uur

Regio Stadsgewest Amersfoort
Dialoogsessie 1: dinsdag 13 september 2022 | 18.00-20.30 uur
Dialoogsessie 2 (vervolg): maandag 26 september 2022 | 18.00-20.30 uur

In deze regio's zijn al dialoogsessies geweest:

  • Friesland
  • Zeeland
  • West Noord-Brabant
  • Agglomeraat Haarlem
  • Rijnmond/Drechtsteden
  • Zuid-Limburg

Platform ‘Samen sterk in de regio’
Op het platform ‘Samen sterk in de regio’ delen we informatie en tools en ben je steeds in contact met andere samenwerkingsverbanden en paramedici. Het platform is er voor alle samenwerkingsverbanden en paramedici. Ook paramedici die die nog niet meewerkten aan het programma. We nodigen je uit om je aan te sluiten bij het platform! Dat kan via dit formulier. Daarna ontvang je binnen twee werkdagen een mail met je toegangsgegevens en uitleg over het platform.

Heb je een vraag?
Neem dan contact op met Helena Smit, programmamedewerker Organisatiegraad, via info@organisatiegraad.nl

organisatiegraad.png

Over het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg  
Het programma werkt sinds 2021 aan samenwerking tussen paramedici in de regio en heeft als doel om samenwerking te bevorderen en organiseren. We helpen nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie.  

Natuurlijk wordt er al veel samengewerkt, regionaal of in het kader van een specialisme of aandachtsgebied. Misschien is er al een gezamenlijke inkoop. In het programma organiseren we mandaat voor de paramedie, zodat zorgvraagstukken in de regio gezamenlijk kunnen worden aangepakt. We helpen bij het maken van een multidisciplinair plan, het opzetten van een netwerk of op weg naar een volgende stap. We stellen steeds de vraag: wat wil je met de samenwerking bereiken? Op organisatiegraad.nl vind je daar meer informatie over.

Het programma is een initiatief van: het Ministerie van VWS, PPN, PFN, ZN, NZa, KNGF en SKF.

samenwerkenregio.png