Productomschrijvingen en zorgarrangementen

Productomschrijvingen
Productomschrijvingen zijn voorlopers van nog te ontwikkelen richtlijnen en zorgarrangementen. De productomschrijving geeft informatie over de behandeling (de verrichtingen en daarbij gebruikte hulpmiddelen) van een aandoening door de huidtherapeut. Vanaf 2009 zijn vijf productomschrijvingen ontwikkeld door de respectievelijke expertgroepen:

• NVH-Productomschrijving Integrale Acnetherapie (2009);
• NVH-Productomschrijving Integrale Littekentherapie (2009);
• NVH-Productomschrijving Integrale Oedeemtherapie (2009);
• NVH-Productomschrijving Integrale Wondzorg (2013);
• NVH-Productomschrijving van Dyschromieën (2012).

Zorgarrangementen
De doelgroepen waar de huidtherapeut mee werkt zijn onder andere de oncologisch cliënt (met name de cliënt met borstkanker, gynaecologisch kanker, prostaatkanker en huidkanker), de acne cliënt, de oedeem cliënt, de cliënt met (brand)-wonden en de cosmetisch consument. De ‘doelgroepenbenadering’ wordt geconcretiseerd door middel van de ‘zorgarrangementen’. Deze zorgarrangementen zijn continu in beweging en in ontwikkeling. Het zorgarrangement geeft weer op welke wijze de patiëntenreis het beste kan worden ondersteund en door wie. Het zorgarrangement is multidisciplinair van opzet en kent een regionale inbedding. Duidelijk moet zijn dat de ‘doelgroepenbenadering’ een middel is en geen doel op zich. Als middel kan het de zorg beter inzichtelijk maken voor de cliënt, de efficiëntie in de zorg verhogen en de kaders voor samenwerking in de zorg versterken. De kracht van het integrale concept van een zorgarrangement is dat het een totaalpakket biedt van de verschillende verrichtingen en hulpmiddelen die de huidtherapeut tot haar beschikking heeft.

Alle productomschrijvingen en zorgarrangementen zijn te vinden onder kwaliteitsinstrumenten.