Meetinstrumenten

Meetinstrumenten maken zichtbaar wat er gebeurt en ondersteunen daarmee het zorgproces. Gevalideerde vragenlijsten die de patiëntervaringen van het zorgproces in kaart brengen, zijn de Patient Reported Experience Measures (PREMs). De PREM-huidtherapie vragenlijsten worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt te meten. De ervaringsvragen gaan patiëntparticipatie, nazorg, samenwerking, bejegening en informatieverstrekking na.

Er bestaan drie PREM-lijsten, voor volwassenen, jongeren en ouders van kinderen tot en met 11 jaar. De verschillende lijsten staan op patiëntervaringsmetingen.nl. Daar is ook de werkinstructie PREM huidtherapie te vinden.