Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheidsgerelateerd thema. Zo leveren zij een bijdrage aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg. Onder kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen en zorgstandaarden. Om aan de doelstelling van kwaliteitsstandaarden te kunnen voldoen is het van belang dat kwaliteitsstandaarden gedegen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Zorginstituut bepaalt aan de hand van de criteria van het Toetsingskader of een kwaliteitsstandaard opgenomen kan worden in het Register. De leidraad voor kwaliteitsstandaarden sluit aan bij deze criteria, maar is uitgebreider en gedetailleerder.

De NVH beoogt om proactief tot kwaliteitsstandaarden te komen; deze zullen ook leidend zijn in de gesprekken over de contractzorg met de diverse zorgverzekeraars. Recentelijk is de de kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland verschenen, waaraan de NVH Expertgroep Wond heeft meegewerkt. Momenteel werkt de NVH mee aan de kwaliteitsstandaard Cosmetische geneeskunde. De status daarvan is te volgen op zorginzicht.nl.