Klachten- en geschillenregeling

Iedere huidtherapeut wil de best mogelijke huidzorg aanbieden, maar desondanks kunnen er in de praktijk zaken misgaan. Zo kan het gebeuren dat een patiënt niet tevreden is en een klacht heeft. Dat is heel vervelend maar niet onoverkomelijk. Van klachten kun je leren en ze kunnen je helpen om je zorg te verbeteren.

Er zijn door de overheid regels opgesteld voor een zorgvuldige omgang met klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Deze regels zijn:

  • De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten;
  • De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie;
  • De zorgaanbieder brengt de regeling voor klachten en geschillen onder de aandacht van cliënten.

Deze regels zijn per 1 januari 2017 ingegaan.

Kwaliteitsregister Paramedici
Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de NVH gewerkt aan de instelling van een klachtenfunctionaris en een geschillenregeling; beiden zijn ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). NVH-leden zijn via hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij deze regeling. Ze voldoen daarmee aan hun verplichting tot aansluiting bij een erkende geschilleninstantie. Het is belangrijk om je cliënten over deze klachtenregeling te informeren. De aansluiting bij het klachtenloket brengt voor leden dus geen extra kosten met zich mee.

Meer informatie


Klachten- en geschillenregeling niet-NVH leden
Ook als niet-NVH-lid is het mogelijk om je aan te sluiten bij de klachten en geschillenregeling. Wil je je als niet-NVH lid aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling dan kan dit voor huidtherapeuten enkel via de NVH. De kosten voor deze aansluiting zijn €175 per jaar en worden per kalenderjaar gefactureerd. Let op! Het is alleen mogelijk gebruik te maken van de klachtenfunctionaris en de geschillenregeling als je al bent aangesloten. Het is niet mogelijk om je pas aan te sluiten op het moment dat er een klacht is. Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid betreffende de Wkkgz verplichtingen voor zorgverleners.

Wil je je als niet-NVH lid aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling? Vul dan dit formulier in. Je ontvangt direct na aanmelding een bevestiging per mail, zodra al je gegevens verwerkt en gecontroleerd zijn ontvang je de jaarfactuur. Neem bij vragen contact op via info@huidtherapie.nl o.v.v. klachten- en geschillenregeling niet-NVH leden.