Gegevensuitwisseling paramedische zorg

Gegevensuitwisseling paramedische zorg
​​​​​​​Als paramedische sector willen we af van extra administratieve lasten, ontbrekende informatie en dubbel werk. Om dat voor elkaar te krijgen, willen we toewerken naar een goede aanpak voor vlotte en veilige gegevensuitwisseling.

  Pilots in Breda, Haarlemmermeer en Meierijstad
  Op dit moment bereiden we pilots voor in de regio’s Breda, Haarlemmermeer en Meierijstad. Deze zijn gericht op de gegevensuitwisseling tussen paramedici en huisartsen en tussen paramedici en hun patiënten. We willen leren hoe we zo pragmatisch mogelijk gegevens kunnen uitwisselen. Met de ervaringen uit de pilots werken we vervolgens aan een landelijke programma-aanpak om goede digitale gegevensuitwisseling van de grond te krijgen voor alle paramedici met hun verwijzers en hun patiënten.

  Een landelijk ondersteuningsprogramma wordt zorgvuldig voorbereid door alle partijen, in nauwe samenwerking met ICTU. Dit is een overheidsorganisatie die werkt aan een betere digitale overheid.

  Zorgverleners in de pilotregio’s
  In de pilotregio’s wordt eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Dat doen we door alle zorgverleners in deze regio’s een vragenlijst aan te bieden. Deze vragenlijst wordt eind maart namens de beroepsgroepen aan de zorgverleners verstuurd door ICTU. De uitkomst wordt meegenomen als input voor verdere opschaling om met gegevensuitwisseling betere zorg te kunnen verlenen.  

  PGO's in de paramedie
  We werken aan de aansluiting van de paramedische zorg op Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s). Dit zijn apps of websites waar patiënten inzicht kunnen krijgen in hun gezondheidsdossier en gezondheidsinformatie kunnen delen. Voor zes patiëntgroepen is uitgewerkt hoe een PGO de behandeling bij de paramedicus kan helpen. Zes patiëntreizen laten zien wat in de toekomst mogelijk wordt voor patiënt en paramedicus als PGO’s en elektronische patiëntendossiers optimaal kunnen uitwisselen.

  Bekijk hier de patiëntreizen.

  Aanleiding voor het project
  In september 2020 heeft Nictiz onderzoek gepubliceerd waarin staat wat onze belangrijkste hindernissen zijn: 

  • Er ontbreken patiëntgegevens bij zorgverleners
  • Er is geen systematische uitwisseling van informatie en ook nog geen infrastructuur daarvoor 
  • Het handmatig overnemen van gegevens is tijdrovend en foutgevoelig
  • Er is nog niet een uniforme informatiestandaard verwerkt in de verschillende EPD-systemen
  • Medische informatie komt zo niet goed aan op de juiste tijd en plek: daar hebben zowel de cliënt als de zorgverleners last van.

  Deelnemers aan het project
  Het project ‘Versnelling gegevensuitwisseling voor de paramedische zorg’ is onderdeel van de afspraken uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ). Hierin hebben de beroepsverenigingen van de paramedici (KNGF, SKF, EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM) samen met de Patiëntfederatie, ZN en VWS, afspraken gemaakt over het stimuleren van gegevensuitwisseling voor de paramedische zorg. Het gaat dus om betere gegevensuitwisseling tussen huisartsen en ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en fysiotherapeuten; en ook met cliënten.