Checklist informatie voor de patiënt op jouw website

Heb jij de juiste patiënteninformatie op jouw website?
Goede informatievoorziening voor de patient, dat willen we toch allemaal? Daarom hebben we samen met de Patiëntenfederatie Nederland de checklist 'Etalage-informatie voor de patiënt op jouw website' ontwikkeld. Deze handige checklist helpt je om de informatie op jouw website goed af te stemmen op de informatiebehoefte van de patiënt.


Hoe werkt het?

 • Leg de checklist naast je website en ontdek eenvoudig welke informatie je al op je website heb staan, en welke nog aangevuld kunnen worden.
 • Wil je meer weten over hoe je bepaalde informatie aanbiedt? Lees dan de toelichting op de verschillende items.
 • Heb je alle onderdelen op jouw website staan? Dan help je patiënten met het maken van een keuze en is jouw praktijk ook meteen een interessante en aantrekkelijke optie.

Achtergrondinformatie
De onderdelen op de checklist zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van onderzoek en gesprekken met patiënten en zorgverleners.

De checklist geeft weer:

 • Aan welke informatie patiënten behoefte hebben en waarvan het daarom aan te raden is om deze op jouw website weer te geven;
 • Welke informatie je op grond van de Regeling transparantie zorgaanbieders zou moeten weergeven (wettelijke verplichting);
 • De definitie en concretisering van de informatie-items;
 • Waar deze informatie al beschikbaar is of uitgevraagd wordt (indien mogelijk);
 • Hoe je de informatie eenduidig en vergelijkbaar kunt weergeven op jouw website.


​​​​​​​Wij hopen dat de checklist je helpt om de informatie op jouw website goed af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Anke van den Berg, via info@huidtherapie.nl.


Aanleiding
Patiënten maken de keuze voor een (paramedische) zorgverlener op basis van verschillende soorten informatie, zoals bereikbaarheid van de locatie, een eventuele wachtlijst of ervaringen van anderen. Door deze informatie makkelijk vindbaar te maken op de websites van zorgverleners, kunnen patiënten makkelijker een keuze maken, en wordt de kwaliteit van informatievoorziening in de zorg verder verhoogd. Daarom vinden

 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Ministerie van Volksgezondheid
 • Welzijn en Sport (VWS)

het belangrijk dat deze etalage-informatie zo goed mogelijk op de websites van paramedische zorgverleners te vinden is. Samen willen zij praktijken stimuleren om hun voorlichting aan de patiënt verder te verbeteren.


Bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg
Het beschikbaar stellen van relevante informatie voor patiënten door zorgverleners is één van de onderdelen van de bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg, die de bovengenoemde partijen met elkaar hebben gemaakt. Daarnaast is het een verplichting vanuit de Wet Transparantie Zorgaanbieders om patiënten te informeren over datgene dat nodig is om een weloverwogen keuze kunnen maken. Hoe de zorgverlener dit doet, kan hij/zij zelf bepalen.

Download de checklist

checklist.png