Bestuurslid NVH

Bestuurslid NVH

De NVH is op zoek naar bestuursleden! Iets voor jou?

Ben jij die nieuwsgierige, initiatiefrijke huidtherapeut die verschil wil maken voor de toekomst van de huidtherapeut én daarvoor een belangrijke rol wil vervullen binnen ons bestuur?

De NVH is dé beroepsvereniging van en voor huid- en oedeemtherapeuten in Nederland met ruim 1100 leden. De NVH bevordert de positie van de huidtherapeut als een zelfstandige professional in de (huid)zorg, zowel op het vlak van patiëntenzorg als van praktijkvoering. De NVH doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor huidtherapeutische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de huidtherapie en door belangenbehartiging.

Organisatie en toezicht
Het bestuur van de NVH is een strategische en toezichthoudend bestuur. Het bureau bereidt het beleid voor en het bestuur stelt het strategische beleid vervolgens vast. Daarnaast ziet het bestuur er op toe dat de uitvoering van het beleid goed gedaan wordt en adviseert daarover. De werkwijze van het bestuur is vastgelegd in het Bestuursreglement. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, stemgerechtigden en een niet-stemgerechtigd (max. twee aspirant bestuursleden). Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging.

Gewenste samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen, en van de directeur, kunnen functioneren als goede bestuursleden, toezichthouders en adviseurs. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en werkplek.

Profiel van het nieuwe bestuurslid
Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises. Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis: o is in staat bestuurlijke kaders te scheppen en strategische uitgangspunten te beoordelen; o is in staat de visie van de NVH uit te dragen; o is communicatief vaardig en assertief; o is in staat om het verenigingsbelang voor het eigen belang te kunnen stellen; o heeft het vermogen om besluitvorming en advisering in teamverband uit te oefenen; o Is integer en heeft een verantwoordelijkheidsgevoel; Ben je (nog) niet in bezit van al deze kwaliteiten en kennis, maar heb je wel de ambitie om deze te ontwikkelen en/of te verkrijgen? Ook dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.

Procedure
De benoeming van bestuurders geschiedt, op voordracht van een benoemingscommissie. De benoemingscommissie toetst de geschiktheid van de kandidaten aan de hand van het bestuursprofiel. Eventueel kan in dit kader een gesprek plaatsvinden met kandidaten. Op basis van deze toetsing doet de benoemingscommissie een bindende voordracht aan de ALV.

Tijdsbeslag
Een functie in het bestuur kost gemiddeld 4 uur per week. Deze tijd is o.a. nodig voor het bijwonen van bestuursvergaderingen, die in de strategische cyclus is opgenomen (gemiddeld 6 keer per jaar, Bestuurswijzigingen ALV 2 november 2019 leeswerk en contacten per e-mail, skype en telefoon. Hiernaast wonen bestuursleden vergaderingen van de ALV bij die jaarlijks twee maal bijeenkomt.

Vergoeding
o Bestuursleden krijgen een vacatievergoeding per kwartaal.
o Bestuursleden krijgen een reiskostenvergoeding.
o Bestuursleden krijgen per vergadering 2 studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici.
o Bestuursleden mogen kosteloos deelnemen aan NVH-scholingsactiviteiten, waaronder het NVH Congres.
o Deelname aan cursus of workshop ter verbetering van bestuurlijke en andere relevante vaardigheden.
o Samenwerken binnen het bestuur en commissies kan bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de groei van jouw netwerk!

Solliciteren
Sollicitaties (motivatie en cv) graag per e-mail aan info@huidtherapie.nl t.a.v. Monique van Bekkum, directeur NVH. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het NVH-secretariaat 026 320 04 08.

Meer vacatures bij NVH