Bestuurslid financiën & penningmeester

Bestuurslid financiën & penningmeester

Beste leden,

Tot onze grote spijt neemt Daphne Besselink na bijna twee termijnen, afscheid van het bestuur.

Het bestuur is Daphne zeer dankbaar voor haar deskundigheid en inzet. Daarmee heeft het bestuur een vacature die we per 22 mei a.s. hopen in te kunnen vullen.

Het bestuur maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de rol anders in te vullen. Namelijk het bestuurslid financiën & penningmeester heeft de speciale verantwoordelijkheid om naast de controle op de financiële organisatie van de NVH, de portefeuille financiën en daarmee het financieel beleid rondom het werk van de huidtherapeut verder invulling te geven.

Ben jij of ken jij iemand die ondernemend is, interesse heeft in financiën en financiële vraagstukken en het financieel beleid rondom het mooie werk van de huidtherapeut dan zijn wij op zoek naar jou!

Het bestuur van de NVH kent diverse portefeuilles, namelijk:

 • Organisatie;
 • Onderzoek en innovatie;
 • Kwaliteit;
 • Financiën/Penningmeester

Elk bestuurslid neemt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar portefeuille en het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de algehele doelstelling van de NVH. De vergaderingen van het NVH-bestuur vinden gemiddeld 10 x per jaar plaats. Daarnaast zijn er jaarlijks twee Algemene Leden Vergaderingen en diverse overleggen met o.a. de hogescholen, expertgroepen en secretariaat.

Kandidaten worden uitgenodigd zich te melden via het secretariaat (info@huidtherapie.nl). Graag met een korte motivering en CV.

Voor nadere informatie kan via het secretariaat contact worden opgenomen met Patrick Groenewegen, bestuursvoorzitter.

Vanuit het bestuur zal een delegatie de gesprekken voeren met de kandidaten. Het bestuur verzoekt kandidaten te solliciteren naar deze functie. Wij kijken uit naar je reactie!

Het bestuur NVH

 

Taakbeschrijving en Profielschets

Doel van de functie: Naast gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid, verantwoordelijk voor de financiële organisatie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), de portefeuille financiën en daarmee het financieel beleid rondom het werk van de huidtherapeut.

Je voert samen met de directeur regie over de financiën van de vereniging en zet, in overleg met het bestuur beleidslijnen uit om te komen tot een verbeterde positie van de huidtherapeut in het zorgstelsel.

Belangrijkste taakgebieden:

 1. Maakt deel uit van het bestuur; onderschrijft als zodanig de statuten en doelstellingen van de NVH. Is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering van de NVH en heeft daarbij een actieve inbreng bij de te nemen beslissingen en te ondernemen activiteiten.
 2. Stelt samen met het bestuur een begroting op, heeft een controlerende functie over de financiën, speelt een actieve rol in (financiële) advisering en actuele ontwikkeling in het bestuur en legt financiële verantwoording af bij accountants, kascommissie en de leden.
 3. Doet voorstellen tot de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van de NVH. Draagt ideeën van de NVH uit. Werkt mee aan publiciteitscampagnes.
 4. Initieert en bevordert mede de structurele voortgang; leidt en stuurt commissies die tot taak hebben het uitwerken van deelopdrachten in het kader van de realisatie van de doelstellingen en ondernomen activiteiten.
 5. Coördineert het resultaat van de betreffende commissie verzorgt de voorbereiding tot definitieve besluitvorming door het bestuur.
 6. Ondersteunt op basis van expertise- en of specifieke betrokkenheid collega-bestuursleden en vervangt hen indien nodig.

Profielschets Bestuurslid Financiën & Penningmeester:

 • Heeft de opleiding huidtherapie afgerond;
 • Heeft affiniteit met de doelgroep, respectievelijk de doelstellingen van de NVH;
 • Heeft kennis van financiën, een boekhoudkundige achtergrond is een pré;
 • Heeft affiniteit met ‘organiseren’ en kan goed verbindingen leggen tussen de diverse activiteiten binnen de vereniging;
 • Is gedreven in het bereiken van resultaten;
 • Is communicatief vaardig en in staat om met voldoende autoriteit te overtuigen en sturen;
 • Is in staat relaties op te bouwen vanuit de NVH die nodig zijn voor het optimaliseren van de kennisnetwerkorganisatie, zoals met de beide Hogeschool lectoraten;
 • Kan meedenken en invulling geven aan de onderzoekagenda voor de NVH;
 • Heeft kennis van, of ervaring met, de deelgebieden onderzoek en innovatie;
 • Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel Nederlands als Engels;
 • Is in staat en bereid om minimaal 7 uur per week zich in te zetten voor bovengenoemde taken.

Onze partners