Bestuurslid Financiën

Bestuurslid Financiën

Ben jij die nieuwsgierige, initiatiefrijke huidtherapeut die verschil wil maken voor de toekomst van de huidtherapeut én daarvoor een belangrijke rol wil vervullen binnen ons bestuur?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Onze huidige penningmeester Daphne Besselink heeft aangegeven in het najaar af te treden. Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid die invulling komt geven aan het penningmeesterschap in nieuwe stijl. Gezien de snelle ontwikkeling van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) als organisatie en de complexer wordende zorgomgeving waarin de huidtherapeut zich bevindt, is het bestuur van mening dat bij de verdere professionalisering en profilering van de huidtherapie ook een andere invulling van het penningmeesterschap past. Namelijk een die vooral strategische en beleidsmatige invulling geeft aan de visie op de vergoeding en contractering van de huidtherapie.

Nederlandse Verenging van Huidtherapeuten
De NVH is dé beroepsvereniging van en voor huid- en oedeemtherapeuten in Nederland met ruim 1100 leden. De NVH is onderdeel van het Paramedisch Platform Nederland (PPN) welke in totaal ruim 20.500 paramedische zorgverleners vertegenwoordigt.

Bestuur en bureau
Het NVH bestuur is ondersteunend aan haar leden en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het uit vijf leden bestaande NVH bestuur stelt het financieel en algemeen beleid vast en houdt toezicht op de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Elk bestuurslid neemt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar portefeuille en het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de algehele doelstelling van de NVH. De bestuursvergaderingen van het NVH-bestuur vinden gemiddeld 8 x per jaar plaats. Daarnaast zijn er jaarlijks twee Algemene Leden Vergaderingen. Het bestuur en de vereniging wordt ondersteund door het bureau van de NVH.

Wat ga je doen?
Als bestuurslid financiën geef je samen met het bestuur en bureau invulling aan de begroting van de vereniging, houd je toezicht op het gevoerde financiële beleid en heb je een duidelijke visie op de invulling van de vergoedingen en contractering van de behandelingen/ interventies door de huidtherapeut. Daarbij denk je mee in hoe partnerschappen en sponsoring voor de verenigingsevenementen en scholingen invulling kunnen krijgen.

Enthousiast?
Word jij ons nieuwe Bestuurslid Financiën? Dan komen we graag met jou in contact. Heb je vragen of wil je direct reageren? Bel of mail het secretariaat (info@huidtherapie.nl of 026 320 04 08).

Taakbeschrijving en Profielschets
Als bestuurslid financiën geef je samen met het bestuur en bureau invulling aan de begroting van de vereniging, houd je toezicht op het gevoerde financiële beleid en heb je een duidelijke visie op de invulling van de vergoedingen en contractering van de behandelingen/ interventies door de huidtherapeut. Daarbij denk je mee in hoe partnerschappen en sponsoring voor de verenigingsevenementen en scholingen invulling kunnen krijgen.

Belangrijkste taakgebieden:

 1. Maakt deel uit van het bestuur; onderschrijft als zodanig de statuten en doelstellingen van de NVH. Is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering van de NVH en heeft daarbij een actieve inbreng bij de te nemen beslissingen en te ondernemen activiteiten.
 2. Stelt samen met het bestuur een begroting op, heeft een controlerende functie over de financiën, speelt een actieve rol in (financiële) advisering en actuele ontwikkeling in het bestuur.
 3. Doet voorstellen tot de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van de NVH. Draagt ideeën van de NVH uit. Werkt mee aan publiciteitscampagnes.
 4. Initieert en bevordert mede de structurele voortgang; leidt en stuurt commissies die tot taak hebben het uitwerken van deelopdrachten in het kader van de realisatie van de doelstellingen en ondernomen activiteiten.
 5. Coördineert het resultaat van de betreffende commissie verzorgt de voorbereiding tot definitieve besluitvorming door het bestuur.
 6. Ondersteunt op basis van expertise- en of specifieke betrokkenheid collega-bestuursleden en vervangt hen indien nodig.

Profielschets Bestuurslid Financiën & Penningmeester:

 • Heeft de opleiding huidtherapie afgerond;
 • Heeft affiniteit met de doelgroep, respectievelijk de doelstellingen van de NVH;
 • Heeft kennis van financiën, een boekhoudkundige achtergrond is een pré;
 • Heeft affiniteit met ‘organiseren’ en kan goed verbindingen leggen tussen de diverse activiteiten binnen de vereniging;
 • Is gedreven in het bereiken van resultaten;
 • Is communicatief vaardig en in staat om met voldoende autoriteit te overtuigen en sturen;
 • Is in staat relaties op te bouwen vanuit de NVH die nodig zijn voor het optimaliseren van de kennisnetwerkorganisatie;

Meer vacatures bij NVH