Lidmaatschap

Er zijn goede redenen om lid te zijn van de NVH. Het lidmaatschap biedt je individueel veel voordelen, maar de NVH zorgt ook voor collectieve belangenbehartiging bij overheden, zorgverzekeraars en maatschappelijke groeperingen. Hierna volgt een beknopt overzicht van de voordelen.

Ledenlijst
De NVH stimuleert dat belangstellenden je weten te vinden. De NVH verspreidt de praktijkgegevens van haar leden aan patiënten en andere belanghebbenden via het NVH-secretariaat en de NVH-website. Bovendien zien potentiële patiënten en andere relaties het lidmaatschap van de NVH als een keurmerk voor je kwaliteit als huidtherapeut. 

Zakelijk advies
Als NVH-lid sta je sterker in je individuele onderhandelingen met zorgverzekeraars en andere zakenrelaties. De NVH geeft je advies over contacten en contracten met zorgverzekeraars en over andere zakelijke aspecten van de beroepspraktijk.

Vakinhoudelijk advies
De NVH biedt je praktisch advies over de vakuitoefening en zorgt voor de ontwikkeling van methodieken en gedragscodes. De NVH draagt ook met bijeenkomsten bij aan je vakbekwaamheid. Zo is er jaarlijks een interessante nascholingsdag en zijn er diverse activiteiten in de districten. Voorbeelden van deze districtsactiviteiten zijn presentaties van gastsprekers en demonstraties van apparatuur en producten. Bovendien ontvang je het tweemaandelijkse, informatieve NVH E-nieuws en speciale mailingen.

Uitwisseling van vakkennis
De NVH maakt collegiaal contact mogelijk (tijdens kringbijeenkomsten en via het interne deel van de NVH-site). Bovendien biedt de NVH een platform voor vakdiscussies tussen jou en andere huidtherapeuten. Kortom, bij de NVH ontmoet je je collega’s.

Stemrecht en actieve deelname
Als NVH-lid word je minstens eenmaal per jaar uitgenodigd deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. Daarmee heb je een stem in de ontwikkeling van de vereniging én van het vak. Ook biedt de NVH je de mogelijkheid organisatorische ervaring op te doen met het lidmaatschap van commissies en bestuur.

Kortingen
Het NVH-lidmaatschap geeft korting op advertenties in de Telefoongids & Gouden Gids. Bovendien biedt de Telefoongids & Gouden Gids de mogelijkheid tot opname in een speciaal NVH-kader. Het NVH-lidmaatschap biedt ook korting op NVH-nascholingen.

Serviceproducten
De NVH biedt tegen betaling van een kleine vergoeding diverse serviceproducten voor de communicatie met je (potentiële) patiënten, zoals een praktijknaambord, een NVH-emailadres, patiëntenfolders, plaatsen van een vacature, et cetera (zie hoofdstuk 4).

Positionering en profilering
De NVH positioneert en profileert huidtherapie en huidtherapeuten op positieve wijze bij beleidsmakers, beslissers, (potentiële) patiënten en hun artsen. De NVH levert ook inhoudelijke bijdragen aan de maatschappelijke discussies over gezondheidszorg (en maakt waar nodig een vuist).

Informatievoorziening
De NVH informeert (potentiële) patiënten, artsen en het grote publiek bijvoorbeeld via folders, de NVH-site en deelname aan beurzen en congressen over de mogelijkheden van huidtherapie.

Overleg met zorgverzekeraars
De NVH overlegt met zorgverzekeraars over redelijke vergoedingen en de kostenstructuur van huidtherapie en geeft de zorgverzekeraars inzicht in de ontwikkelingen op gebied van kwaliteit van de huidtherapie. Uiteindelijk doel ervan is te komen tot goede contractafspraken tussen deze verzekeraars en huidtherapeuten.

Aanspreekpunt
De NVH is een solide gesprekspartner en helder aanspreekpunt voor belangrijke partijen in het veld van de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Vakontwikkeling De NVH stimuleert de verdere ontwikkeling van het vak huidtherapie met bijvoorbeeld het geven van studieopdrachten.