Klachtenprocedure

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht bij een zorgverlener gewijzigd. Wanneer een patiënt een klacht heeft over de geleverde zorg door de zorgverlener dan kan deze terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits de desbetreffende huidtherapeut is aangesloten bij dit loket. Leden van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten zijn automatisch ingeschreven bij dit klachtenloket.

Als huidtherapeut dien je de patiënt geïnformeerd te hebben via de site van de praktijk of via een folder in de praktijk over wat hij/of zijn kan doen wanneer men ontevreden is over de geleverde zorg. Ook dient daarbij te zijn aangegeven welke procedure er geldt wanneer met de klacht bespreekbaar wilt maken.

Wanneer de desbetreffende huidtherapeut is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap is dat de patiënt een gesprek aangaat met de desbetreffende huidtherapeut. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Dan kan de patiënt gebruik maken van de klachtenprocedure.

De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij de huidtherapeut is aangesloten, biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici is er een eenvoudig formulier te vinden en nadere uitleg. Wanneer er nadere vragen zijn, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Meer informatie