Gebruik NVH logo

Het beeldmerk van de NVH symboliseert het ‘werkgebied’, dus de huid. De blokjes zijn een abstracte weergave van de kubische cellen in het stratum spinosum. De doorgetrokken lijn geven het stratum basale weer. De cirkel symboliseert een zieke cel die naar buiten schuift. In 2019 heeft het logo een lichte update gehad waarbij de kleuren zijn opgefrist en de cirkel is gecentreerd.

Het logo van de NVH is beschermd en mag alleen door leden in ongewijzigde vorm voor eigen gebruik (bijv. op briefpapier) worden ingezet wanneer het geplaatste/afgedrukte logo vergezeld gaat van de naam van het betreffende lid en de tekst: 'Lid van de NVH'. Het is niet toegestaan het NVH logo aan te passen, de kleur te wijzigen of de verhouding te veranderen. Het logo is op de site in EPS, PDF, JPEG en vectorformaat te vinden in de Media Toolbox.