NVH Congres 22 mei 2019

Juiste Zorg op de Juiste Plek - Laat je zien!

Zichtbaarheid is binnen de huidtherapie een veel besproken thema en is dit jaar de rode draad door onze activiteiten middels het jaarthema ‘Laat je zien!’. Volgens Wikipedia is ‘zichtbaarheid’ of ‘zicht’ de eigenschap van iets om met de ogen waargenomen te kunnen worden. Zo zijn synoniemen van zichtbaarheid: opvallend en waarneembaar. Dus met andere woorden om zichtbaar te zijn moet je wel waargenomen kunnen worden.

In de praktijk zijn huidtherapeuten zichtbaar voor patiënten, zo ook de mooie resultaten die dagelijks behaald worden. Maar zijn deze resultaten ook inzichtelijk? Weet de consument/patiënt de huidtherapeut te vinden en is het verwijzen naar de huidtherapeut vanzelfsprekend voor de huisarts en medisch specialist? Uit recente onderzoeken komt veelal naar voren dat we elkaar en elkaars kunde onvoldoende kennen, daar is nog winst te behalen.

In de behandelkamer voelt de huidtherapeut zich als een vis in het water. De patiënt de juiste zorg bieden en een goede ervaring meegeven is als vanzelfsprekend. Zo blijkt ook wel uit de klantervaringsmetingen; huidtherapeuten scoren hoog. Het verbreden van kennis, doorontwikkelen, versterken van de eigen competenties en kritisch reflecteren op het eigen handelen zijn een doorlopend proces voor de KP kwaliteitsgeregistreerde huidtherapeut. Daarbij komt dat transparantie en inzichtelijkheid in de geleverde zorg steeds belangrijker wordt. De patiënt moet de mogelijkheid krijgen om zelf een keuze binnen de zorg en in behandelaars te maken. Echter met de vraag om deze keuze te kunnen maken groeit de behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en de behandelaren. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zullen we ons handelen verder moeten onderbouwen, meetbaar maken en werken vanuit een kritische evidence based mindset.

Lokale en regionale samenwerking is het nieuwe netwerken. Het spreekwoordelijke gezegde “alleen ga je sneller, samen kom je verder” is er niet voor niets. Effectief samenwerken is de toekomst en kracht van de paramedische zorg. Zorgen voor een sterke band binnen de regionale monodisciplinaire NVH kwaliteitskringen en een goede profilering naar andere zorgverleners maakt dat je steviger staat en je positioneert binnen het zorgproces. Dit is de basis om te komen tot regionale multidisciplinaire zorgnetwerken op specifieke thema’s zoals kwetsbare ouderen.

Landelijk worden we met het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ (april 2018) uitgedaagd om zorg met name regionaal anders in te gaan richten. Als vertrekpunt staat het functioneren van mensen, lichamelijk, psychisch én sociaal centraal. Meer preventie om het functioneren te bevorderen, en in het geval van ziekte de gevolgen te beperken en zo mogelijk via ondersteuning, begeleiding en behandeling deze te keren. Dit vraagt ook om het verplaatsen van zorg; dicht bij mensen thuis als dat kan, verder weg als dit moet, voorkomen van (duurdere) zorg en vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Meer focus op wat mensen en hun omgeving nodig hebben om zo lang, zo goed en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in hun eigen omgeving. Kortom, minder denken in de termen van behandeling en zorg en meer denken in de termen van gezondheid, welzijn en dagelijks functioneren met aandacht voor preventie, leefstijladvies en tijdige signalering van ziekte.

Congres 22 mei 2019 – Juiste Zorg op de Juiste Plek
Wat betekent dit alles voor de toekomst, positionering en zorgverlening van de huidtherapeut? Welke waarde voegen wij toe aan de kwaliteit van leven? Hoe kunnen wij investeren in de gezondheidsvaardigheden van mensen en dat samen beslissen (over welke zorg het beste past) de norm wordt?

Daarbij wordt met de huidige kennis en kunde de zorgverlening, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt, ingericht in kwaliteitskaders, -standaarden en richtlijnen. Maar welke status hebben deze documenten en hoe ga jij daarmee om in de dagelijkse praktijk? Hoe beïnvloed dit jouw handelen, de zorg en vergoeding hiervan?

Daarover gaan we op 22 mei a.s. met elkaar in gesprek. We presenteren een aantal bijzondere en ervaren sprekers die het programma vullen met informatie en inspiratie over de Juiste Zorg op de Juiste Plek, regionalisering en positionering. Over hoe de patiënten te motiveren tot gezond gedrag en leefstijl te integreren in het behandelplan waarin we middels het ICF het functioneren van de mens als geheel centraal stellen. Hierbij ligt de focus op wond, oedeem- en compressiezorg.

Kom ook, discussieer mee, we zien je graag 22 mei a.s.!

Onze partners