Femkedevries.PNG

Ontwikkeling van richtlijnen
Femke de Vries, MSc, onderzoeker en docent 

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg. Richtlijnen (ook wel in de vorm van een module, norm, zorgstandaard, kwaliteitsstandaard of organisatiebeschrijving) zijn een hulpmiddel voor zorgverleners bij het maken van keuzes in de praktijk die betrekking hebben op (een deel van) een zorgproces.

Hoe komt een richtlijn nu tot stand? In deze lezing staat de ontwikkeling van een richtlijn centraal. De NVH is vanaf maart jl. gestart met de richtlijn ontwikkeling kwetsbare ouderen. Dit project is een samenwerking tussen zes paramedische beroepsgroepen en wordt gefinancierd vanuit ZonMw. Aan de hand van concrete voorbeelden vanuit dit project wordt het proces van een knelpunten inventarisatie tot de implementatie van een richtlijn uiteengezet.


Klachten en claims: wat staat je te wachten en hoe ga je hiermee om?
​Mr Annemarie Smilde, senior adviseur gezondheidsrecht bij VvAA

In elke praktijk gaat er wel eens iets mis, niet alleen in de behandeling maar ook in de communicatie. Als een patiënt een klacht of een claim indient, wat is dan de rol van een klachtenfunctionaris en de aansprakelijkheidsverzekeraar? En wat staat de huidtherapeut te wachten in een procedure bij de geschillencommissie? In deze sessie krijg je antwoordt op deze vragen en ontvang je praktische tips over hoe je het beste om kunt gaan met fouten, klachten en claims.

Annemariesmilde.PNG


Lonnekejongmans.PNG

Cosmetica, goed geregeld
Dr. Lonneke Jongmans, consultant Scientific & Regulatory Affairs bij de NCV

Het gebruik van stoffen in dagcrème, tandpasta, shampoo en deodorant wordt (grotendeels) geregeld door de Europese Cosmetica Verordening. Hoe wordt het gebruik van stoffen in cosmetica precies geregeld, wat wordt daarover vermeld op het etiket en hoe wordt de veiligheid van de producten gewaarborgd? Deze onderwerpen zullen tijdens de sessie van Dr. Lonneke Jongmans aan bod komen. Ook zal er aandacht besteed worden aan de regels voor het maken van claims op cosmetische producten.Het nieuwe curriculum van de HU, welke gevolgen heeft dat voor jou?
Lonneke Schippers, hogeschooldocent opleiding Huidtherapie Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht deelt haar ontwikkelingen van het nieuwe curriculum. Deze ontwikkelingen hebben ook voor het werkveld gevolgen, één langere verdiepende stage in combinatie met evidence based practice en in studiejaar 4. Daarnaast richten we ons ook op de verbinding tussen onderzoek-onderwijs-beroepspraktijk; meer praktijkgericht onderzoek en in co-creatie met de beroepspraktijk.

Lonnekeschippers.PNG


Petervink.PNG

Echt Betere Patiëntenzorg
Peter Vink, phD, trainer en adviseur EBP

De term Evidence Based Practice (EBP) gonst al enige jaren door de paramedische beroepen in Nederland en (helaas) wordt het al snel als een stoffig, abstract en saai onderwerp gezien.

Met deze workshop kijken we hoe EBP past binnen het begrip 'kwaliteit van zorg', gaan we samen de discussie aan over '(on)zinnige zorg' en bouwen we aan een gezamenlijke visie over het nut en de noodzaak van EBP voor de beroepsgroep.


Voeding is van iedereen
Lydia Jeuken, diëtist & leefstijlcoach

Er is steeds meer aandacht voor gezonde voeding en leefstijl. Overal vind je adviezen hierover, op sociale media, op tv, in tijdschriften en ook een arts, de buurvrouw of een collega voorziet jou (ongevraagd) van voedingsadvies. Hoe helpen al die adviezen onze patiënten?  “Baat het niet dan schaadt het wel”. Hoe help jij jouw patiënt om het kaf van het koren te scheiden? En met alleen een advies ben je er niet. Eten is gedrag. Om dat te veranderen heb je meer nodig dan een advies. Lydia Jeuken is diëtist en leefstijlcoach. Zij ziet bij het begeleiden van mensen bij voeding bij ziekte, gezonde eetgewoontes en een gezonde leefstijl een toegevoegde waarde in samenwerking met andere disciplines.

Lydiajeuken.PNG


Rubenvanzelm.PNG

Onderzoek?... En: ACTIE!
Dr. Ruben van Zelm, hogeschoolhoofddocent HU, onderzoeker en kwaliteitsverbeteraar

In deze sessie zal de methode van actieonderzoek centraal staan. Actieonderzoek is een vorm van praktijkgericht onderzoek, waarbij de nadruk ligt op doorvoeren van verbeteringen (actie) en het gelijktijdig evalueren daarvan (onderzoek). In deze sessie zal de methode van actieonderzoek worden toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, o.a. van het project ‘Ontwikkeling van een zorgtraject voor mensen met atopisch eczeem’ dat wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht in de regio’s Haaglanden en Veenendaal (met aangesloten zorgpraktijken waaronder huidtherapie). Daarnaast bespreken we de voor- en nadelen van actieonderzoek en krijg je inzicht in wat actieonderzoek kan betekenen voor de huidtherapeut.


De ontwikkeling van de NVH Zorgmodules, wat betekent dit voor jou?
Karlijn Sterkenburg, NVH Beleidsmedewerker Onderzoek & Kwaliteit 

Het verlenen van goede (huid)zorg is belangrijk en is iets waar we ons als huidtherapeuten dagelijks voor inzetten. Tijdens deze sessie neemt Karlijn Sterkenburg jullie mee in het proces rond de ontwikkeling van de NVH Zorgmodules.

NVH zorgmodules zijn kwaliteitsstandaarden waarin wordt vastgelegd wat goede (huid)zorg is. Je leert tijdens deze sessie wat kwaliteitsstandaarden en indicatoren zijn én wat kwaliteit van zorg nou eigenlijk is. Deze kennis komt goed van pas in je dagelijkse praktijkvoering.

Daarnaast wordt het tijdspad rond de ontwikkeling van de NVH Zorgmodules besproken en wat kan jij als NVH lid hiervan verwachten.

Karlijn.PNG


Markvondenhoff.png

Van probleem naar kans; innovatievragen formuleren
Dr. Mark Vondenhoff, founder of and business developer at 'Skin care Innovation Portal'

In deze presentatie word je als kijker meegenomen in de globale werkwijze van het huidzorg innovatie-portaal. Het huidzorg innovatie-portaal verbindt stakeholders die gezamenlijk paramedische huid- of oedeemzorg projecten willen opzetten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en praktijk. Participeren aan projecten kan bijvoorbeeld als (huid)patiënt, mantelzorger, patiëntenvereniging, huidzorg-praktijk, beroepsvereniging of producent van technologie voor huidzorg. Het huidzorg innovatie-portaal treedt steeds op als verbinder.


Het is niet al eczeem wat rood ziet en jeukt
Dr. Annemie Galimont, dermatoloog

We willen dat iedereen in Nederland de bewezen beste zorg krijgt. Bijna 400.000 mensen in Nederland krijgen zorg voor hun eczeem. Constitutioneel eczeem (CE) is een chronische huidaandoening met een invloed op de kwaliteit van leven. Bij patiënten met CE bestaat veel onwetendheid en onzekerheid. Er is vooral behoefte aan laagdrempelige zorg, gericht op zelfmanagement en begeleiding in het gebruik van medicatie en het omgaan met de aandoening. De huidige zorg, waarbinnen de ondersteuning en educatie van zelfzorg centraal staat, wordt enkel aangeboden in de tweedelijnszorg en is niet laagdrempelig genoeg.

Dr. Annemie Galimont neemt je aan de hand van enkele casussen mee door het begeleidingstraject dat zij in de tweede lijn hebben. Welke kennis heb je nodig, waar loop je tegen aan en welke materialen zijn noodzakelijk. Welke kansen liggen er voor de huidtherapeuten in het Zinnige Zorg project en welke valkuilen kan je onderweg tegen komen?

annemiegalimont.png


Heikovanes.png
Edithpeters.png

Geen CAO? Maar hoe regelen we het dan goed?
Mr. Heiko van Es en Mr. Edith Peters, senior juristen arbeidsrecht VvAA

Een veelbesproken thema en onderdeel van het jaarplan van de NVH is het vraagstuk CAO. Binnen de huidtherapie is er geen CAO en is het voor werkgevers en werknemers niet altijd duidelijk welke arbeidsvoorwaarden passen bij de huidtherapeut. Tijdens de sessie staan we stil bij wat mogelijk is binnen het arbeidsrecht en wordt ook input van de deelnemers verzocht. Zelfs zonder centrale regeling is het mogelijk om in ieder geval over deelgebieden te komen tot uitgangspunten waar zowel werkgevers als werknemers zich in kunnen vinden. Daar vormt deze sessie ook een aanzet toe


De Haagse Hogeschool (HHS) als schakel in de huidzorg
​Drs. Yvonne de Haas, opleidingsmanager Huidtherapie HHS;
Renate Ouwendijk, MA, teamleider en hogeschooldocent Huidtherapie HHS
Chris van den Ende, 4de jaar student opleiding Huidtherapie HHS

Anne-Merel van Elp, hogeschooldocent Huidtherapie, Docentopleider en Werkgelukdeskundige

Ben je benieuwd naar de HHS als schakel in de huidzorg? Doe dan mee met deze interactieve sessie waar we je aan de hand van voorbeelden meenemen in de nieuwe onderwijsvisie van de voltijd- en deeltijdopleiding en bespreken wat de opleiding en jij als huidtherapeut voor elkaar kunnen betekenen.

Renateouwendijk.PNG
Yvonnedehaas.PNG


chris.png
anne-merel.png


‘De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), wat hangt ons nu weer boven het hoofd?’
Mr. Arie Kreule, VvAA | specialist ondernemingsrecht in de zorgsector

Tijdens deze sessie wordt toegelicht wat de reden is van de Wtza en wat deze wet inhoudt inclusief het overgangsrecht (te weten hoeveel tijd hebben bestaande zorgaanbieders om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen?)

Bij grote praktijken en bepaalde instellingen wordt het instellen van een toezichthoudend orgaan verplicht, wat is de toegevoegde waarde van zo’n Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen?

Er worden praktijkvoorbeelden behandeld en ook krijg je antwoord op de vraag: wat gebeurt er als we deze wet volledig negeren? Na afloop heb je een goed beeld van de impact van deze wet op jouw praktijk of instelling.