2021_Dalton-Medical-CMYK-Logo2017.png

Fotona 4D Laserlifting

Tijdens deze presentatie wordt de 4D Laserlifting besproken aan de hand van een casus. Doelstelling van de presentatie is om de kijker meer inzicht te geven in het gelijktijdig gebruik van meerdere lasertoepassingen. Hierdoor kan op meerdere diepteniveaus de huid worden behandeld en zo een Non-Invasieve Laserlifting van het gelaat worden verkregen.


Aan het eind van de presentatie moet de kijker het verschil tussen de verschillende lasergolflengtes begrijpen en het gebruik van verschillende pulsduren en fluences terug kunnen brengen naar de bijbehorende huidreacties en resultaten.