Nieuws en Actueel

Wil jij deelnemen aan de werkgroep richtlijn kwetsbare ouderen?

De NVH ontwikkelt samen met nog vijf andere paramedische beroepsverenigingen de richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Naast een gezamenlijk deel, werkt elke paramedische discipline een beroepsspecifieke module uit. Dit doen zij in samenwerking met een daarvoor op te richten werkgroep. Voor de beroepsspecifieke module willen we graag de bestaande werkgroep uitbreiden met een huidtherapeut.

Wat houdt deelname aan de werkgroep in?
Tijdens de ontwikkel- en commentaarfase worden vier verschillende werkgroepvergaderingen georganiseerd. Deze vinden fysiek of online plaats. Per werkgroepvergadering is er een vacatievergoeding beschikbaar. Een werkgroeplid heeft affiniteit met het behandelen van kwetsbare ouderen. Een werkgroeplid is aanwezig bij de werkgroepvergaderingen en werkt actief mee aan de richtlijn op 1 of maximaal 2 uitgangsvragen. Ook draagt het werkgroeplid bij aan het tot stand komen van de aanbevelingen.

Planning en organisatie richtlijnproject
De looptijd van het gehele project is 18 maanden, van februari 2022 t/m juli 2023. Het richtlijnproject is verdeeld in de volgende fases:

  • Voorbereiding feb ’22 – mrt ‘22
  • Ontwikkeling apr ’22 – jan ’22
  • Commentaar feb ’23 – apr ’23
  • Redactie, autorisatie en publicatie mei ’23 – juli ’23
  • Implementatie feb ’23 – juli ’23

Heb je interesse in deelname aan de werkgroep of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Femke de Vries en Myrthe van Zon via richtlijnen@huidtherapie.nl.