Nieuws en Actueel

Weekupdate Corona 5 juni 2020

In de afgelopen dagen zijn de eerste uitbetalingen van de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) voor de maanden maart en april door de zorgverzekeraars uitgekeerd. Naast positieve geluiden roepen de uitgekeerde bedragen in sommige gevallen ook vragen op. Zo is bijvoorbeeld het moment van uitbetalen per zorgverzekeraar verschillend en in een aantal gevallen komt het bedrag niet overeen met de eigen berekeningen. Bij het laatste is het verzoek bij kleine verschillen de eindafrekening af te wachten, zijn de verschillen echter groot neem dan contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Veel gestelde vragen
Op de Q&A van ZN worden veel van de vragen die wij vanuit het meldpunt aan ZN hebben gesteld beantwoord, deze worden doorlopend aangevuld. Op onze ledensite hebben we een overzicht gepubliceerd van de veelgestelde vragen  via het meldpunt van de NVH. Ook vind je daar de eerder verstuurde updates met links naar voorwaarden en analyses over de CB.

Bezwaar CB
Indien je het niet eens bent met de hoogte van de CB of het al dan niet toekennen ervan, kun je via de geschillenregeling bezwaar aantekenen. Je kunt alleen gebruik maken van de geschillenregeling als je het niet eens bent met de hoogte van het bedrag of als de CB (daardoor) ten onrechte niet is toegekend. Een klacht dien je schriftelijk in bij de individuele zorgverzekeraar tot vier weken na dagtekening van de ontvangstbevestigingsbrief. Lees hier meer over de geschillenregeling.

Zoomsessie
Zoals beloofd en door de deelnemers erg positief ontvangen, plannen we om de twee weken een Zoomsessie om de voortgang op de regelingen en knelpunten die jullie ervaren in de praktijk te bespreken. Op donderdag 11 juni a.s. van 19.00 tot 20.00 uur zal de volgende Zoomsessie plaatsvinden. Daarvoor kun je je via deze link aanmelden.

Wij hopen je dan (weer) te zien!