Nieuws en Actueel

Vernieuwde inrichtingseisen voor huidtherapiepraktijken

Afgelopen periode zijn de inrichtingseisen herzien met behulp van een werkgroep en jurist. Vervolgens hebben alle leden de mogelijkheid gehad deze van commentaar te voorzien. Na verwerking hiervan zijn de inrichtingseisen nu vastgesteld door het bestuur.

Het is belangrijk te controleren of de praktijk waar je werkzaam bent voldoet aan de inrichtingseisen 2023. Deze inrichtingseisen bevatten geactualiseerde wet- en regelgeving, zoals de AVG, informatiebeveiliging en het bouwbesluit. Daarnaast spelen de eisen in op digitalisering door het toevoegen van eisen over bijvoorbeeld veilig berichtenverkeer, bereikbaarheid via communicatiekanalen en (online) informatievoorziening. Verouderde of onbruikbare eisen zijn weggelaten.

De inrichtingseisen bevatten generieke eisen die voor álle huidtherapeutische praktijken gelden. Je vindt ze hier.