Nieuws en Actueel

Update pilot Bedrijfsvoeringtool Qualiview

Vorige maand is met een aantal deelnemers van de NVH werkgroep Qualiview Bedrijfsvoeringstool een sessie gehouden waarin we dieper zijn ingegaan op het bestaan en nut van de tool. Gedurende de sessie is goede feedback ontvangen van de deelnemers. Deze feedback wordt nu gebruikt om de tool voor specifiek voor huidtherapie door te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beter onderscheid en daarmee beter vergelijk van de bedrijfsvoering van de verschillende soorten praktijken op basis van type behandelingen. Om zo voor de beroepsgroep specifiek waardevollere inzichten te creëren. 

Op dit moment wordt er met de werkgroep zoveel mogelijk data verzameld door middel van het invullen van de vragenlijst in de tool. Op basis van de verzamelde data wordt in het najaar een interactieve sessie georganiseerd. Hierbij zal ook een onafhankelijk expert aanhaken om de cijfers van meer duiding te voorzien en de deelnemers te adviseren waar mogelijk.   

Door het gebruiken van deze tool hebben we voor de praktijk en de beroepsgroep een meetinstrument ter beschikking die zowel inzicht geeft in de ervaringen van de patiënt, als de hulpmiddel is om je eigen processen te verbeteren. Wel is het van belang dat de tool dan door zoveel mogelijk praktijken gebruikt wordt. Dit is een mooie ontwikkeling vooruitlopend op alle ontwikkelingen die worden getroffen voor dataverzameling in de toekomst.  

Heb jij vragen over de pilot?  
Neem dan contact op met Anke van den Berg, projectcoördinator NVH via ba@huidtherapie.nl.  

Wil jij ook deelnemen? 
Schrijf je dan snel in. Dit kan door een mail te sturen naar bedrijfsvoeringstool@qualiview.nl. Via dit mailadres kun je ook op- of aanmerkingen versturen of vragen stellen over de tool.