Nieuws en Actueel

Update Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

De verdere uitwerking, voor het in november 2019 in het register van het Zorginstituut Nederland opgenomen Kwaliteitskader Cosmetische Zorg, is weer hervat.

De NVH is, als onderdeel van de stuurgroep, bezig met de opdrachten die geformuleerd zijn (zoals het beschrijven van bekwaamheidseisen) en met het vormgeven van de onderdelen die voor de huidtherapie zullen gaan gelden (zoals visitatie).

Deze lopen in lijn met de ontwikkelingen binnen de vereniging.

In het kwaliteitskader vind je ook de implementatiedata. Door corona is vertraging opgelopen en is er door de stuurgroep (waarin de NVH, NVCG en FMS zitting hebben) uitstel aangevraagd van een half jaar. De implementatiedata schuiven daarmee een half jaar op. Praktijken moeten daardoor per 1 januari 2022 i.p.v. 1 juli 2021 aan de gestelde criteria gaan voldoen. Er is ook afstemming met IGJ over hoe zij vanaf de implementatiedatum zullen gaan handelen.

In het kwaliteitskader worden diverse criteria gesteld waaraan de huidtherapeuten en artsen zullen moeten gaan voldoen. Het is daarbij van belang om goed voor ogen te houden wat de eisen zijn voor de huidtherapiepraktijk en zelfstandig behandelcentra/ziekenhuizen. Ook wanneer er cosmetisch artsen en medisch specialisten binnen de huidtherapeutische praktijk werkzaam zijn, kan het zijn dat de praktijk aan meer criteria zal moeten voldoen. Het is aan te raden het kader al te bestuderen en mee te gaan in de berichtgeving die wij je hierover zullen aanreiken. Het kwaliteitskader vind je op de website van het Zorginstituut Nederland: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/cosmetische-zorg-kwaliteitskader.