Nieuws en Actueel

Update Expertgroep Wond

Update Expertgroep Wond

De Expertgroep Wond heeft niet stilgezeten! Op 12 juni organiseerden zij de Expertmeeting Wondzorg, een interessante avond met diverse sprekers waarbij de deelnemers ook feedback hebben kunnen geven op het gepresenteerde Stroomschema Wondzorg. Het was goed en waardevol om met elkaar van gedachten te wisselen, de Expertgroep is de deelnemers dankbaar voor hun komst en actieve deelname, met de opgehaalde informatie kunnen zij weer vooruit.

Daarnaast nam de expertgroep deel aan het 2e Nationaal Wondzorgdebat op 14 juni, waar gedebatteerd werd over verschillende stellingen. Discussie over de toegevoegde waarde van de huidtherapeut hoefde niet gevoerd te worden, daar waren partijen het unaniem over eens. De huidtherapeut heeft kennis van zaken en is een belangrijke speler in de zorg, met name door de goede en brede zorg op oedeemtherapie (compressie ter preventie van het ontstaan van wonden en ter ondersteuning van de wondgenezing). Belangrijk aandachtspunt waar men mee naar huis ging was zorgen voor goede borging van scholing voor zorgverleners die wondzorg leveren. 

De Expertgroep zal zich de komende periode ook bezig gaan houden met het maken van tools waarmee je je als huidtherapeut kan presenteren bij diverse partijen om zo je positie op het gebied van wondzorg in jouw regio te versterken.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen