Nieuws en Actueel

Uitstel besluitvorming toekomst Wet BIG

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe de wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) toekomstbestendiger kan worden gemaakt. De NVH is bij dit onderzoek betrokken geweest en heeft gepleit voor behoud van de wet BIG en de borging van risicovolle handelingen zoals licht en laser. Drie onderwerpen stonden centraal in een verkennend onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de wet BIG:

  1. Voorbehouden handelingen en het toelaten van nieuwe beroepen
  2. Deskundigheidsbevordering
  3. Tuchtrecht

Adviesbureau Ecorys heeft inmiddels het onderzoek naar de Wet BIG afgerond. Op basis daarvan heeft minister Kuipers aangegeven besluitvorming over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG voorlopig uit te stellen. Hij wil eerst nog een aantal nieuwe onderzoeken laten uitvoeren door een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie moet o.a. onderzoek doen naar de risicovolle handelingen en het gebruik van de mogelijkheden van bijvoorbeeld opdrachtgeverschap en functioneel zelfstandige bevoegdheid. Pas als alle adviezen bekend zijn, wil minister Kuipers een besluit nemen over eventuele aanpassingen in de Wet BIG.

Tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering op 2 juni geeft het bestuur een update over het vervolg voor de huidtherapeuten.

Voor het rapport en de kamerbrief: lees meer op de website van de Tweede Kamer.