Nieuws en Actueel

Tussenupdate corona - 24 maart 2020 - 21.00 uur

Vooruitlopend op de update van aankomende donderdag, vandaag nog een kleine tussenupdate.

Uit de vragen die wij van leden via het meldpunt hebben ontvangen blijkt er toch nog wat verwarring te zijn omtrent een aantal zaken:

Voor wat betreft de aangescherpte landelijke maatregelen geldt tot 6 april a.s.:

  1. Alle behandelingen van cosmetische aard dienen gestaakt te worden. Vanuit de overheid is deze restrictie opgelegd.
  2. Voor de overige paramedische zorg die de huidtherapeut levert geldt dat deze enkel bij strikt noodzakelijke gevallen nog face-to-face uitgevoerd kan worden en stem hierover af met de huisarts of medisch specialist. Stel alle zorg uit die uitgesteld kan worden en ondersteun indien mogelijk met zorg op afstand (telefonisch of via videoverbinding).
  3. Blijf in alle gevallen telefonisch bereikbaar voor patiënten en cliënten.

Daarnaast is er door de NVH:

  • afstemming met VWS over de landelijke maatregelen en hoe deze van toepassing zijn op de paramedische zorg, en in het bijzonder de huidtherapie. Ook het beschikbaar houden van hulpmiddelen en het kunnen uitvoeren van noodzakelijke zorg is een belangrijk aandachtspunt.
  • afstemming met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over hoe huidtherapeuten de ‘zorg op afstand’ kunnen declareren. Daarnaast is er overleg of er vanuit de zorgverzekeraars nog andere ondersteunende financiële maatregelen voor praktijken mogelijk gemaakt kunnen worden.
  • afstemming met de overheid over de financiële landelijke maatregelen die nu getroffen worden door de overheid. Met name over de verwarring of deze ook van toepassing zijn op de paramedische zorg, in het bijzonder de huidtherapeuten en diegenen die besloten hebben de praktijken al eerder te sluiten.

Het bestuur NVH kiest ervoor met alle partijen op structurele en constructieve basis overleg te voeren en nu niet over te gaan op brandbrieven en andere acties gericht op de media. Alle energie en tijd is erop gericht om de zaken en belangen voor de huidtherapeuten op alle agenda’s te krijgen, te houden en te komen tot oplossingen. Daar kunnen jullie op rekenen!