Nieuws en Actueel

Samenwerken in de regio, wij zoeken jou!

Paramedici zijn van grote waarde en een belangrijke schakel voor de verbetering van zowel fysiek als mentaal welbevinden van grote groepen patiënten. Toch zijn ze vaak nog beperkt georganiseerd en aangehaakt bij multidisciplinaire zorgnetwerken. Op 1 april 2021 is daarom het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan.

Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt.

Met het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen een stevige impuls te geven aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Samenwerken in de regio levert veel voordelen op:

  • Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars;
  • Het kunnen opstellen van een gezamenlijke visie ten aanzien van de (organisatie van) zorg in de regio;
  • Het kunnen maken van afspraken over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders;
  • Efficiëntie kunnen behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etc.;
  • Kennis en kunde kunnen delen binnen een regionale samenwerking;
  • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen.

Vanuit het programma ‘Organisatiegraad’ wordt deze zomer in vier pilotregio’s verspreid door het land gestart met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Er wordt een toolbox beschikbaar gesteld in alle regio’s. Ook komt er een community-platform waar veel kennis en informatie te vinden is en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf het najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald.

De zichtbaarheid van de Huidtherapeuten in het bijzonder is hierbij van groot belang. Binnen bestaande multidisciplinaire samenwerkingen is de huidtherapie nog onvoldoende vertegenwoordigd. Onder andere voor PPN Midden Nederland en PPN Meijerijstad zijn wij op zoek naar huidtherapeuten die zich aan willen sluiten. Maar verspreid door Nederland zijn er diversen multidisciplinaire initiatieven.

Meld je aan
Wil jij de huidtherapie vertegenwoordigen? Laat het ons weten! Wij brengen je graag in contact met de juiste personen binnen de initiatieven.

Wil je meer weten of heb je vragen? Mail dan naar ba@huidtherapie.nl

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen