Nieuws en Actueel

Richtlijn ontwikkeling kwetsbare ouderen

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. De NVH is daarom vanaf maart 2021 gestart met de richtlijn ontwikkeling kwetsbare ouderen. Dit project is een samenwerking tussen zes paramedische beroepsgroepen; het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH). Het project wordt gefinancierd vanuit ZonMw.

Parallel aan de activiteiten rondom de richtlijn ontwikkeling loopt het opzetten van een learning community. De learning community betreft een gezamenlijke aanpak tussen de 6 paramedische beroepsgroepen met als doel het delen van kennis en expertise op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden en richtlijnmethodologie in het algemeen. Tegelijkertijd biedt de learning community voor alle partijen mogelijkheden om te inventariseren of er gemeenschappelijke thema’s zijn waarop (de ontwikkeling van een of meerdere richtlijnen) gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Centraal in het eerste deel van de learning community staat het proces van een knelpunten inventarisatie rondom de zorg van kwetsbare ouderen, welke omgezet kunnen worden tot concrete uitgangsvragen die beantwoord kunnen worden middels aanbevelingen in een richtlijn. Komende tijd worden diverse methoden ingezet om deze knelpunten in kaart te brengen;

• Interviews/gesprekken met inhoudsdeskundigen

• Oriënterend literatuuronderzoek

• Invitational conference met stakeholders

• Focusgroepen met zorgverleners en/of patiënten

• Surveys

Met de ontwikkeling van de richtlijn voor kwetsbare ouderen en het opzetten van de learning community hopen we de richtlijnontwikkeling in zijn algemeenheid binnen de paramedische zorg te stimuleren. Meer en sterke paramedische richtlijnen kunnen een meerwaarde zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de paramedische zorg, het bevorderen van de communicatie binnen de paramedie én daarbuiten en zij geven inzicht in de waarde van paramedische zorg.

Namens de NVH, richtlijnadviseur i.o.

Femke de Vries