Nieuws en Actueel

Prinsjesdag 2022: begroting voor de paramedische zorg

Het kabinet presenteerde vorige week op Prinsjesdag de miljoenennota voor 2023. Deze bevat onder meer de Rijksbegroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze begroting is de financiering van de zorgsector te zien voor 2023. Hieronder valt ook de paramedische sector. Dit financiële kader is direct gekoppeld aan het nieuwe Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit akkoord verscheen 16 september jl.  

Versterken eerste lijn
Het zwaartepunt van IZA ligt op het versterken van de eerste lijn. In de begroting is de volgende financiering opgenomen die voor de paramedische sector relevant is:

  • In de periode 2023-2026 wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van paramedische zorg. De paramedische beroepsorganisaties werkten de afgelopen jaren al intensief samen aan gezamenlijke richtlijnen en onderzoekstrajecten. De komende jaren zal paramedische samenwerking belangrijk blijven, tegelijkertijd vragen de verschillende IZA doelstellingen per beroepsgroep om specifieke aandacht.
  • Voor 2023 is te zien dat het budget voor de paramedische zorg groeit (ondermeer) door toevoeging van paramedische herstelzorg aan het budget. Voor de jaren daarna is dat (nog) niet zichtbaar. Er wordt wel rekening gehouden met een stijging van kosten voor paramedische zorg ondermeer als gevolg van vergrijzing.
  • Naast de bekostiging van de paramedische sector, worden de komende jaren voor de gehele eerste lijn middelen ter beschikking gesteld voor multidisciplinaire zorg (MDZ). De begrotingsregel omvat onder meer O & I gelden (organisatie en infrastructuur), innovatie en ketenzorg. Hier zijn aanspraken opgenomen die ook voor de paramedische zorg beschikbaar en inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld voor organisatiegraad die de regionale samenwerking met en tussen paramedici moet stimuleren.
  • Daarnaast is voor de hele zorg breed geld beschikbaar voor dataverzameling in het kader van uitkomstgerichte zorg. Onbekend is hoeveel geld er wordt geïnvesteerd in gegevensuitwisseling.
  • De omvang van middelen voor valpreventie is nog niet bekend, dit is een aparte financieringsstroom.

Paramedici werkzaam binnen de instellingen
Voor paramedische zorg binnen de instellingen is niet expliciet bekend hoe dit zal worden ingericht. Uit de begroting valt op te maken dat de specialistische zorg in 2023 wel eenmalig stijgt, maar de komende jaren niet zal stijgen. Het is voor paramedici belangrijk dat ook in de instellingen de paramedische zorg op peil blijft omdat ook binnen de instellingen substitutie en preventie van zorg en samenwerking met de eerste lijn vorm moet krijgen.

Jouw persoonlijke situatie
Bij vragen over de persoonlijke situatie van paramedici verwijzen we graag naar de VVAA die een overzicht van de fiscale wijzigingen heeft gemaakt.