Nieuws en Actueel

Pilots regionale samenwerking van start. Doe jij mee

Pilots regionale samenwerking van start. Doe jij mee

Een van de thema’s in het jaarplan 2021 van de NVH is het versterken en verbreden van de regionale samenwerkingen. Onderdeel daarvan is het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ vanuit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg

In de regio’s Groningen, Noordoost-Noord-Brabant, Leiden en Bollenstreek, en Twente zullen pilots van start gaan om te onderzoeken hoe we het opzetten en professionaliseren van een regionaal paramedisch netwerk kunnen ondersteunen. Om te zorgen dat de Huidtherapie in dit programma goed meegenomen wordt, is het van belang dat wij goed vertegenwoordigd worden door huidtherapeuten in de regio.

Wat gaan we doen?  

Deze zomer start het programma met het bieden van ondersteuning aan vier pilotregio’s.  De pilots worden uitgevoerd door een externe partij (BeBright) en zij werken nauw samen met de paramedische beroepsorganisaties, waaronder de NVH. Het ROS netwerk zal tijdens de pilot bij de 4 regio’s starten met strategische advisering en praktische oprichtingsondersteuning. Op basis van de ervaringen die in deze pilots worden opgedaan, zal het programma een veelvoud van regio’s gaan ondersteunen in het opzetten en professionaliseren van een regionaal paramedisch netwerk (zie afbeelding “wat gaan we doen in de pilots”).  

Welke pilotregio’s doen mee? 

Als pilotregio zijn de regio’s Groningen, Noordoost-Noord-Brabant, Leiden en Bollenstreek, en Twente geselecteerd.  Hierbij is bewust gekozen voor een verdeling in stedelijke en landelijke gebieden en een verdeling in regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Ook is er rekening gehouden met geografische spreiding en bestaande interesse van de regio’s.  

Een vliegende start 

Voor elk van de vier pilotregio’s wordt een regiobeeld ontwikkeld met daarin relevante algemene en (paramedische) zorggerelateerde gegevens. Ook worden bestaande netwerken in de pilotregio in kaart gebracht. Deze netwerken, andere geïnteresseerde paramedici en regionale stakeholders gaan in twee sessies aan de slag om het doel voor versterken van paramedische zorg in de regio te bepalen en de route hier naartoe. Dit plan vormt de start van een intensief ondersteuningstraject voor de paramedische netwerken (in oprichting).  

Doe jij mee? 

Wil jij de huidtherapie in deze pilotregio’s vertegenwoordigen? Neem dan contact op met: BA@huidtherapie.nl