Nieuws en Actueel

Patientenvragenlijst Kwaliteit van Leven

Bedankt voor alle ingevulde vragenlijsten tot nu toe! Hoe meer ingevulde vragenlijsten we terug krijgen, hoe meer waarde we aan de resultaten kunnen hechten.

Bij deze ontvang je de derde, en tevens laatste, vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over de huidige situatie. We zijn erg benieuwd naar het effect, van het hervatten van de behandelingen, op de klachten van het oedeem en de kwaliteit van leven van de patiënt.

Ik wil je vragen deze vragenlijst uit te zetten onder jouw -bij voorkeur dezelfde- oedeempatiënten. De vragenlijst is op eenzelfde manier opgebouwd en richt zich in eerste instantie op patiënten met lymf- en lipoedeem, maar kan ook worden ingevuld door patiënten met littekens en patiënten met oedeem i.c.m. wonden.

De vragenlijst is gebaseerd op de LYMF-ICF vragenlijsten voor oedeem bovenste- en onderste extremiteit. De vragenlijst wordt uitgezet vanuit de NVH d.m.v. survio. Data wordt anoniem verzameld bij de NVH en op een later moment gedeeld met de leden.

Het verzoek is om deze survio link, op korte termijn, zoveel mogelijk onder jouw -bij voorkeur dezelfde- oedeempatiënten te verspreiden.

Alle vragenlijsten staan nog open, zodat jij alle tijd hebt om deze in te laten vullen door jouw patiënten. Dank je wel voor je medewerking!

Met collegiale groet,

Suzan de Groot