Nieuws en Actueel

'Nazorgportaal' brandwonden in gebruik

Sinds september 2018 is de Expertgroep Brandwonden betrokken bij de ontwikkeling van het ‘Nazorgportaal’ voor mensen met brandwonden en mensen die necrotiserende weke delen infectie (NWDI) hebben doorgemaakt. Sinds kort is het portaal in gebruik gegaan in twee van de drie brandwondencentra en zijn er al enkele tientallen patiënten met een actief account.
 
De informatie in het nazorgportaal en litteken-keuzehulp zijn gevoed door wetenschappelijk onderzoek, data van de littekenregistratie uit de brandwondenzorg en patiëntgerapporteerde registratiedata. Zo kan iemand informatie vinden over wat hij/zij kan verwachten met betrekking tot veelvoorkomende klachten en symptomen. Hoe dit is opgezet is te lezen in een recent artikel in WCS Nieuws: ‘Met behulp van data staat de patiënt centraal in de nazorg en de littekenzorg na ernstige brandwonden’.