Nieuws en Actueel

Ontwikkeling deeltijdopleiding Huidtherapie studiejaar 3&4

In september 2019 is de deeltijdopleiding Huidtherapie van start gegaan aan De Haagse Hogeschool. Deze gemotiveerde groep studenten is inmiddels twee jaar aan het studeren en zij doen zowel op de hogeschool als op de werkplek ervaringen op en oefenen met het toepassen van opgedane kennis en vaardigheden. Voor de huidige tweedejaars studenten betekent dit dat ze inmiddels over de basiskennis en -vaardigheden van pigment, acne, haar- en huidafwijkingen, oedeem, lila beschikken. Vanuit de opleiding informeren we jullie graag over de ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs van studiejaar 3 en 4.

Momenteel is het docententeam, samen met een klankbordgroep bestaande uit tweedejaars deeltijdstudenten, het onderwijs voor leerjaar 3 en 4 aan het vormgeven. In deze studiejaren dienen de deeltijdstudenten nog verschillende onderdelen (in het onderwijs spreken we van leeruitkomsten) te volgen om zich te ontwikkelen op het eindniveau (NLQF6) ten aanzien van ons beroepsprofiel.

Studiejaar 3 en 4 bevat de volgende onderdelen:

  • Minorruimte (vrije ruimte om je te verdiepen in onderwerpen waar je meer over wilt weten, zowel binnen als buiten de opleiding)
  • Differentiatiefase (verdiepend keuzeonderwijs)
  • Praktijkopdrachten (binnen de voltijd wordt dit stage genoemd)
  • Ontwikkel- onderzoek- en reflectieopdracht

Binnen zowel de differentiatiefase als tijdens de praktijkopdrachten werken de studenten aan authentieke beroepsproducten, waarbij een duidelijke link met het KP-register zichtbaar is. Specifiek voor de praktijkopdrachten geldt dat we op zoek zijn naar praktijkbegeleiders. Aankomend studiejaar zal een kleine groep (10-15 studenten) starten met de praktijkopdrachten. Het merendeel zal starten met een minor.

De komende maanden zullen we jullie via het E-nieuws verder informeren over de exacte inhoud van de praktijkopdrachten. Tevens zal vanuit het stagebureau een aparte e-mail over de werving van praktijkplekken voor de deeltijd verstuurd worden waarin eveneens een toelichting te vinden zal zijn over de praktijkopdrachten en wat dat concreet voor praktijkbegeleiders betekent. Het begeleiden van een deeltijdstudent kan naast het begeleiden van een voltijdstudent plaatsvinden, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor één van beide varianten.

Wil je met ons meedenken in de onderwijsontwikkeling en tussentijds feedback geven stuur dan een e-mail naar a.m.vanelp@hhs.nl

Renate Ouwendijk & Anne-Merel van Elp

(Hogeschooldocenten opleiding Huidtherapie, De Haagse Hogeschool)