Nieuws en Actueel

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV op dinsdag 30 juni j.l. zijn drie nieuwe bestuursleden voorgesteld/benoemd. We stellen ze hier aan je voor.

 

Anne Aaldering | Penningmeester 

In 2017 is Anne afgestudeerd als huidtherapeut aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2015 is zij reeds eigenaresse van een praktijk in Zevenaar. In eerste instantie bestonden de behandelingen uit permanente make-up en dermatografie. Na het afstuderen als huidtherapeut heeft zij de praktijk kunnen uitbreiden met huidtherapeutische interventies. Inmiddels is haar onderneming uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum met schoonheidsspecialiste, cosmetisch arts, plastisch chirurg en de benodigde assistentie daarbij.

Het werken in haar eigen kliniek doet zij met veel passie en plezier. Vooral de afwisseling tussen behandelen en het ondernemerschap past haar goed. Doordat zij de praktijkvoering met alle facetten zoals marketing, boekhouding, begrotingen, management en personeelszaken zelf uitvoert, trekt de bestuursfunctie van penningmeester binnen het bestuur haar in het bijzonder. Met haar (praktijk)kennis en leergierige en ambitieuze aard is zijn een welkome aanvulling als penningmeester voor het bestuur.

 

Carolien van Vliet | Bestuurslid algemeen

Carolien is in juni 2019 afgestudeerd aan de opleiding huidtherapie te Utrecht en inmiddels werkzaam in de huidtherapeutische praktijk. Carolien haar ambities reiken echter verder dan de behandelkamer. Zij is zeer geïnteresseerd in het verbeteren van de positie van de huidtherapeut en heeft zich daarom na haar afstuderen direct aangemeld voor de NVH Marketing Commissie.

Met de recente ontwikkelingen binnen de vereniging wil zij nu de overstap maken naar het bestuur en daar als bestuurslid haar goede communicatieve vaardigheden, een kritische- maar ook zeker een nieuwsgierige en open houding inzetten voor de positionering, profilering en doorontwikkeling van de huidtherapie.

 

Renske Ypma | Bestuurslid algemeen

Renske is reeds 25 jaar huidtherapeut en ook al 25 jaar werkzaam in het vakgebied. Na haar afstuderen heeft zij bij verschillende klinieken ervaring opgedaan waarna zij in 2003 Derma2Care heeft opgericht. Haar kliniek is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste praktijken in het land, met een team van 41 medewerkers, waaronder 32 huidtherapeuten. Na zo’n lange tijd in het vak te zitten en nu de kinderen zelfstandiger worden wil zij ook tijd vrij maken om een steentje bij te kunnen dragen aan de beroepsvereniging.

Met haar ondernemerservaring wil zij haar kennis inzetten om verder vorm te geven aan een stevige(re) basis en collectief dat de beroepsvereniging wenst te krijgen om zodoende de positie en bekendheid van de huidtherapie goed naar voren te laten komen. Dit vereist zowel een sterk leiderschap en ondernemendheid van de huidtherapeut zelf, als ook er met elkaar voor zorgen dat er meer uniformiteit in handelen gaat ontstaan binnen alle huidtherapeutische praktijken in Nederland. Ontwikkelingen en uitdagingen die op de NVH agenda staan en waar Renske met haar jarenlange ervaring op het gebied van zowel de vakinhoud als het ondernemerschap graag aan komt bijdragen.

 

Junior bestuursleden

Vorig jaar heeft het NVH bestuur besloten om de betrokkenheid en positionering van huidtherapie studenten te vergroten door maximaal twee plekken binnen het bestuur te creëren voor junior bestuursleden. Deze junior bestuursleden hebben geen stemrecht en worden niet door de ALV gekozen, echter is hiermee wel de stem van de toekomstige huidtherapeuten onderdeel van gesprek en beleid binnen het NVH bestuur. In november 2019 is Anne Froger, 4e jaars student aan de Hogeschool Utrecht reeds als junior bestuurslid aan het bestuur toegevoegd, Myrthe Kamphuis, studente aan de Haagse Hogeschool is inmiddels toegevoegd als tweede junior bestuurslid. Het bestuur is erg verheugd dat al deze nieuwe kandidaten de bestuurstaken op zich willen nemen en hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking in de komende jaren in het belang van de huidtherapie.