Nieuws en Actueel

Kennisagenda Huidtherapie

Kennisagenda Huidtherapie

Kennisagenda Huidtherapie

Sinds november 2018 is de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) de trotse bezitter van haar eerste Kennisagenda Huidtherapie ‘Focus op Huidzorg’. In dit meerjarig onderzoeksprogramma staan de 30 meest urgente kennishiaten/onderzoeksvragen, die zijn aangeleverd vanuit het huidtherapeutisch werkveld, huidpatiëntenverenigingen en verschillende zorgverleners/stakeholders binnen het domein Huidzorg.

Wat kan je met de Kennisagenda? Met de Kennisagenda Huidtherapie is voor de komende 5 jaren focus aangebracht in wat voor onderzoeken nodig zijn om de kwaliteit van huidtherapeutische zorg te vergroten.

De onderzoeksvragen zijn onderverdeeld over 3 thema’s:

  1. Zinnige en Zuinige Zorg: Gericht op welke huidtherapeutische behandelingen effectief en veilig ingezet kunnen worden, en een positieve uitwerking op de kwaliteit van leven van de huidpatiënt hebben;
  2. Optimalisatie en Innovatie: Gericht op welke wijze zorgoptimalisatie en technologie kunnen bijdragen aan een optimale patiëntenreis en gepersonaliseerde huidzorg;
  3. Zorg op Maat: Gericht op welke wijze een op maat gesneden zorg aangeboden kan worden zodat deze beter aansluit bij de huidpatiënt.

Wat is het nut? Met de Kennisagenda Huidtherapie kan kennis worden gegeneerd om de meerwaarde van Huidtherapie beter zichtbaar te maken. De NVH kan zich verder professionaliseren als kennisorganisatie en op wetenschappelijk onderzoeksgebied. Hierdoor zal de vereniging en de huidtherapeut een sterke en zichtbare partner zijn voor diverse partijen als zorgverzekeraars, medische specialisten en patiënten.

Wat gebeurt er nu? Op dit moment werkt de NVH aan het bouwen van een onderzoekinfrastructuur: a) er komt een onderzoeksplatform zodat er meer verbinding komt tussen onderzoekers en huidtherapeuten (o.a. NVH expertgroepen en huidtherapie praktijken);

b) onderzoeksinitiatieven en –projecten binnen het domein Huidzorg worden geïnventariseerd zodat inzichtelijk wordt welke onderzoeken er momenteel lopen;

c) er wordt een Wetenschapscommissie ingericht die o.a. bespreekt welke en hoe de geformuleerde onderzoeksvragen uit de Kennisagenda opgepakt worden.

En verder… Naast de Kennisagenda Huidtherapie, is er een overkoepelend meerjarig ZonMw-onderzoeksprogramma Paramedische Zorg (MOPZ) opgesteld, in samenwerking met de beroepsverenigingen (waaronder de NVH) aangesloten bij het Paramedisch Platform Nederland (PPN), Fysiotherapie (KNGF) en Podotherapie (NVvP). Dit heeft als doel  om aan te tonen welke waarde de paramedische discipline waar, wanneer en op welke wijze toevoegt aan de reis van de patiënt. Onderzoekers van (para)medische disciplines kunnen hiermee gerichter samenwerken aan de meest urgente onderzoeksvragen uit het MOPZ.

Eind dit jaar komt er een officieel moment waar onze en andere Kennisagenda’s van de paramedische beroepsverenigingen worden aangeboden aan het ministerie van VWS.

Heb je vragen over de Kennisagenda Huidtherapie of wil je een bijdrage leveren, mail naar info@huidtherapie.nl

De Kennisagenda Huidtherapie ‘Focus op Huidzorg’ vind je hier.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen