Nieuws en Actueel

Input gewenst voor ontwikkeling Richtlijn HASP-Paramedicus

De NVH werkt in PPN verband aan het project: HASP - Paramedicus. Een nieuwe richtlijn voor informatie-uitwisseling tussen de huisarts(/specialist) en paramedicus. 

Het doel van de richtlijn is om veilige en adequate informatie-uitwisseling tussen artsen en paramedici vast te leggen.​

Het project is in een afrondende fase waarbij we graag meer inzicht willen krijgen in de huidige manier van informatie-uitwisseling tussen de specialist/huisarts en paramedicus. Daarbij gaat het om informatieoverdracht in de eerste lijn maar ook van de tweede naar de eerste lijn. 

Hiervoor willen wij je graag een aantal vragen voorleggen over de gangbare praktijksituatie met betrekking tot verwijzing, updates en eindrapportage. Daarvoor nodigen we je uit om deel te nemen aan deze enquête. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De resultaten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling en implementatie van de HASP-Paramedicus.