Nieuws en Actueel

Huidtherapie meer in beeld door kwaliteitsstandaarden

Om de kennis en kunde van de paramedische zorg meer zichtbaar te maken is in de afgelopen jaren invulling geven aan het ZonMw meerjaren programma Paramedische Zorg. Daarmee zijn voor de huidtherapie belangrijke stappen gezet. Vanuit het onderdeel ‘Kennisvergroting en Onderzoek’ is de Kennisagenda Huidtherapie Focus op Huidzorg opgesteld. Inmiddels zijn de eerste onderzoeksvoorstellen ingediend. Een mijlpaal voor ons mooie vakgebied. 

Vanuit de Bestuurlijke Afspraken 2019-2022 wordt invulling gegeven aan het onderdeel ‘Kwaliteit en Transparantie’. De inventarisatie die is uitgevoerd is richtinggevend aan de verdere ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. 

Esther Tjin, oud-bestuurslid en adviseur bij de NVH, is vanaf het begin betrokken bij deze ontwikkelingen:

“Met dit programma hopen wij voor de huidtherapie een goede basis te leggen voor de benodigde onderbouwing om zowel wetenschappelijke, kwantitatieve evidentie, praktijkkennis en ervaringskennis van zorgprofessionals én de voorkeuren van patiënten te kunnen bundelen in standaarden die praktisch toepasbaar en van toegevoegde waarde zijn."

Het is een uitdaging, maar vooral bijzonder om te ervaren, hoe er binnen dit programma wordt samengewerkt. Binnen dit programma kunnen wij leren van de ervaring van de andere beroepsgroepen en vorm geven aan de benodigde onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor de paramedische huidzorg. Om vanuit gezamenlijkheid, met de patiënt, de belangrijke rol en positie van de paramedische zorg binnen de Juiste Zorg op de Juiste Plek zichtbaar te maken”, aldus Esther Tjin.

Inventarisaties worden momenteel afgerond en volgen nog online