Nieuws en Actueel

Handreiking en toolbox Module Compressiehulpmiddelen

In september 2021 werd de Module Compressiehulpmiddelenzorg opgenomen in het openbaar register van het Zorginstituut Nederland (ZIN). In de module wordt het proces beschreven van compressiehulpmiddelenzorg: van cliënt met een medische diagnose en/of indicatie tot de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. De module is gemaakt voor leveranciers en zorgverleners, waaronder jij als huidtherapeut.

Om het gesprek met de patiënt te ondersteunen is, op 27 juni, de handreiking bij de Module Compressiehulpmiddelenzorg gepresenteerd.
De handreiking helpt jou in de communicatie met jouw patiënt. De handreiking bestaat uit: de kernboodschappen, de procesbeschrijving van cliënt naar compressiehulpmiddel en interviews. Daarnaast is er een toolbox. Hierin zit een poster, brochure en een video.

Je mag deze materialen gebruiken op je eigen communicatiekanalen en natuurlijk in communicatie met jouw client.  
Bekijk handreiking en toolbox hier.