Nieuws en Actueel

Haalbaarheidsstudie DCSPH

Het Diagnose CoderingsSysteem Paramedische Hulp (DCSPH) is ruim 35 jaar geleden ontwikkeld en wordt gebruikt voor de uitwisseling van declaratie informatie tussen huidtherapeuten (en andere beroepsgroepen) en verzekeraars.

Het systeem kent echter beperkingen, waardoor er problemen ontstaan in de praktijk. In de vorige Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (2017-2018) is een onderzoek uitgevoerd door Equalis naar de problemen met de DCSPH, en wat een mogelijk alternatief zou zijn. In het rapport van Equalis “Modern alternatief DCSPH is realiseerbaar” zijn enkele korte- en lange termijn problemen geïdentificeerd met het huidige systeem en is een modern alternatief uitgewerkt.  

De korte termijn problemen van het advies zijn inmiddels grotendeels opgepakt door een gezamenlijke uniformeringsslag door de beroepsgroepen en verzekeraars. Per 1 januari 2020 is de huidige DCSPH lijst ingevoerd, die is ingekort van 4.823 naar 1.490 codes. Dit met het voornaamste doel om op korte termijn te komen tot uniform gebruik onder zorgverleners én zorgverzekeraars. Zodat het gebruik minder administratie oplevert, er minder discussie kan ontstaan per code en het aantal foutmeldingen en correcties vermindert.  

Ondanks deze aanpassing voor de korte termijn is het overstijgende probleem, op langere termijn nog niet opgelost. Daarom zal in 2021 een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar het eerder onderzochte en beschreven alternatief voor de DCSPH. De opdracht voor deze haalbaarheidsstudie is wederom gegeven aan Equalis. Equalis heeft inmiddels met alle partijen binnen de bestuurlijke afspraken contact gehad rondom het primaire doel van de haalbaarheidsstudie en een korte afstemming over de ervaringen van het huidige systeem. Na deze eerste stap is Equalis nu bezig met het uitvoeren van een onderzoek binnen de partijen om de randvoorwaarden en wensen op te halen. 

Dit jaar zal Equalis enkele systeemvarianten opzetten, de haalbaarheid hiervan onderzoeken waarna voor de gekozen variant een implementatieplan opgezet wordt. Naar verwachting zal een en ander in november van dit jaar afgerond worden. De NVH is actief betrokken bij de haalbaarheidsstudie.