Nieuws en Actueel

Gezocht: Ervaringsverhalen voor Campagne Samen Beslissen

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Door samen te beslissen slaan behandelingen beter aan, zijn patiënten meer tevreden en trouwer aan de behandeling. Om daarbij te ondersteunen start in 2021 een sector overstijgende campagne ‘Samen Beslissen’ die oproept om meer vragen te stellen, beter te luisteren en gesprekken voor te bereiden.

Paramedische zorgverleners hebben samen met patiënten een rol bij het maken van keuzes bij de behandeling. De campagne is er onder andere op gericht om patiënt bewust te maken van zijn of haar rol binnen het beslissingsproces van een mogelijke behandeling. Natuurlijk wordt deze vorm van het gesprek aangaan door veel huidtherapeuten al zo ingericht. Wij denken dat deze campagne mooi aansluit bij de werkwijze van de huidtherapeut.

Samen met andere paramedische beroepsverenigingen en de Patiëntenfederatie Nederland zijn de voorbereiding voor deze campagne in volle gang. Het campagneteam is op zoek naar ervaringsverhalen vanuit de praktijk.

  • Een lid van het campagneteam (researcher) zal contact opnemen waarbij beide kanten (huidtherapeut en patiënt) van het ervaringsverhaal besproken worden
  • De researcher zal zowel jou als je patiënt interviewen
  • Het liefst brengen we de mensen in de ruimte waar het goede gesprek heeft plaatsgevonden om daar een goed gesprek over (de uitkomst van) het eerdere goede gesprek te hebben. Als corona dit toelaat uiteraard.
  • Er zullen dan ook foto’s gemaakt worden. Deze komen op de website begineengoedgesprek.nl.
  • Mogelijk worden er ook geluidsopname gemaakt van het gesprek

Heb jij een ervaringsverhaal (samen met jouw patiënt) dat je wilt delen en wil jij daarmee een voorbeeldrol innemen namens de gehele paramedische zorg? Meldt je dan voor uiterlijk 5 maart op via: ba@huidtherapie.nl