Nieuws en Actueel

Geef commentaar op de NVDV-richtlijn Veneuze pathologie

De NVDV Richtlijn veneuze pathologie uit 2014 is (gedeeltelijk) herzien en voor de commentaarfase is de conceptrichtlijn met de NVH gedeeld.

Lees jij met ons mee? Medisch-inhoudelijk commentaar kun je op dit commentaarformulier kwijt.

Het formulier kan uiterlijk 14 juni gestuurd worden naar info@huidtherapie.nl. Het commentaar zullen wij dan verzamelen en als geheel naar de NVDV sturen. Op het hoofdstuk ‘Organisatie van zorg’ zullen wij zelf vanuit de NVH al commentaar leveren.