Nieuws en Actueel

Extra update corona - 17 maart 2020 - 20.43

Na het aanscherpen van de landelijke maatregelen afgelopen zondag heeft de NVH voortdurend overleg gehad met VWS, ZN, de PPN-partijen en andere beroepsgroepen. Vandaag is er vanuit PPN opnieuw contact met VWS geweest om te overleggen over paramedische zorg. Naar aanleiding van dit overleg is een gezamenlijk standpunt geformuleerd.

Het standpunt is dat paramedici de opdracht hebben zorg te blijven bieden. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Als dat niet kan, moet er direct contact plaatsvinden en moeten alle veiligheidsregels van RIVM in acht worden genomen. PPN is van mening dat de paramedici bij deze zorg maximaal gebruik moeten kunnen maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we met de zorgverzekeraars. Qualiview biedt de huidtherapeuten hiervoor tijdelijk gratis videoconsultatie via CLICKDOC.

Wat betekent dit voor de huidtherapeut?
Voor jou als huidtherapeut betekent dit bericht dat je zorgvuldig de afweging moet maken welke zorg je aan blijft bieden aangezien veel huidtherapeutische zorg niet telefonisch verricht kan worden. Ook zijn de veiligheidsregels van RIVM niet in alle gevallen afdoende of goed na te leven. Aan VWS is de vraag gesteld of er richtlijnen ontwikkeld worden voor zorgverleners hoe hier mee om te gaan. Wij hopen op korte termijn hier antwoord op te krijgen.

Welke zorg zou je uit kunnen stellen?
Controles zijn om te zetten in videoconsultatie en telefonische afspraken. Blijkt tijdens het telefonisch consult dat iemand klachten heeft, weeg dan af of je de patiënt laat komen voor een regulier face-to-face onderzoek en/of behandeling. Ook is het mogelijk om cosmetische behandelingen uit te stellen.

Hoe kan ik zelf de kans op verspreiding van het virus verkleinen?
Vraag telefonisch uit of de patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft boven de 38 graden Celsius en adviseer dan de afspraak te annuleren.

Door het aantal afspraken te spreiden zijn er minder mensen in de ruimte. Vraag de cliënt zo min mogelijk aan te raken door bijvoorbeeld zelf de deur van je praktijkruimte te openen en sluiten waardoor de kans op contaminatie verkleind wordt. Ook kun je vragen om tijdens onderzoek en behandeling beiden niet te spreken.

Wij realiseren ons dat jullie heldere duidelijke adviezen en antwoorden van ons vragen. De komende dagen spannen wij ons tot het uiterste in om die duidelijkheid te krijgen bij alle betrokkenen. Blijf onze berichtgeving volgen!