Nieuws en Actueel

Extra corona update - 8 mei 2020 20.00

Zoals eerder deze week bericht zullen de landelijke maatregelen voor de contactberoepen vanaf maandag 11 mei a.s. versoepeld worden. Echter wel met behoud van de 1,5 meter maatregelen en triage uit de leidraad. De versoepeling betekent dat de huidtherapeutische zorg die geleverd wordt niet langer gehouden is aan de restricties van individuele medische indicatie en bepalen van noodzakelijkheid. De leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis is op deze wijzigingen herzien. De herziene versie is hier te downloaden.

Naast de leidraad verantwoord opschalen is de Leidraad tot hygiëneprotocol infectiepreventie eerstelijns paramedische zorg nog steeds van toepassing. Ter aanvulling hierop is een praktische handreiking voor Organisatie praktijk en een NVH COVID-19 Hygiëneposter voor in de praktijk ontwikkeld. Beide vind je op de NVH ledensite in het Corona Update dossier.

Stage verlenen
Met het opschalen en opstarten van de zorg komen ook vragen over stage verlenen in de praktijk. Hierover heeft de NVH afstemming met beide Hogescholen, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht. De stagiaires staan weer klaar om deel te nemen in ons werkveld. Wij zijn van mening dat dit mogelijk is mits aan alle gestelde maatregelen voldaan kan worden. Omdat de stageverlenende huidtherapeut verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige werkomgeving zal er goed overwogen moeten worden of er voldoende beweegruimte in de praktijk is om een stagiaire op dit moment te kunnen begeleiden. Bij twijfel of voor overleg adviseren wij je contact op te nemen met  het stagebureau van de betreffende Hogeschool. Er zal dan gekeken worden welke mogelijkheden er geboden kunnen worden voor de betreffende student.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
Voor alle contactberoepen geldt dat het dragen van extra PBM bij COVID-klachtenvrije cliënten op advies van het RIVM niet nodig is. Wel blijven de reguliere beschermingsmiddelen volgens de reeds geldende richtlijnen noodzakelijk om tot behandeling over te kunnen gaan. Enkel in de gevallen waarbij (volgens de triage groep rood) er noodzakelijke zorg aan huis bij een patiënt die bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft, is het gebruik van PBM van toepassing. Alleen voor die gevallen kunnen er PBM aangevraagd worden via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

De overheid heeft ook een nuttige pagina met veelgestelde vragen werkgevers opgesteld waarin veel onduidelijkheden verhelderd worden.

Financiële maatregelen
Tot op heden hebben wij nog geen concrete reactie vanuit ZN over het feit dat huidtherapeuten die zich melden bij preferente zorgverzekeraars voor nood tegen een dichte deur lopen. De NVH vindt dit onacceptabel en heeft alle meldingen van haar leden verzameld en nogmaals bij ZN ingediend. Huidtherapeuten wachten inmiddels ruim 6 weken op hulp en hebben daarin geen toegang tot een voorschot op de continuïteitsbijdrage en geen steun via de zorgverzekeraars.
Wij bemerken in de reacties van de leden ook veel verwarring over de verschillende regelingen die geboden worden. De VvAA heeft inmiddels meer informatie en een duidelijk filmpje met uitleg beschikbaar gesteld.

Korte video over de verschillende ondersteuningsmiddelen:
•    Continuïteitsbijdrage en andere COVID-19-ondersteuningsmaatregelen in vijf minuten.

Opname van de webinar voor paramedici van afgelopen woensdag, in partnership met KNGF, Paramedisch Platform Nederland en Stichting Keurmerk Fysiotherapie:
•    Ondersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld.

VvAA COVID-19 dossier bekijken:
•    Online dossier: vvaa.nl/covid-19

Wij adviseren je deze informatie goed door te nemen en eventuele vragen via het meldpunt te stellen. De verdere invulling maar ook aanmelding en verwerking van de financiële maatregelen zal veel maatwerk door de diversiteit in praktijken en praktijkvoering vragen. Om ZN en de zorgverzekeraars een goed beeld te kunnen bieden van de huidtherapeutische praktijkvoering en de nood die er is, zijn jullie reacties van groot belang.

Ik hoop dat wij je hiermee voldoende geïnformeerd hebben en wens je veel succes met het veilig opschalen en opstarten van je werkzaamheden!