Nieuws en Actueel

Extra corona update - 23 maart 2020 - 21.00 uur

Vandaag hebben we met VWS alle voor ons en de overige paramedische beroepen belangrijke aandachtspunten besproken. Nog niet op alles is een duidelijk antwoord maar de punten die van belang zijn staan op de agenda. Zo ook met ZN die namens de zorgverzekeraars met ons in gesprek is over de mogelijkheden die de zorgverzekeraars kunnen bieden.
Op de agenda staat onder andere de vraag of alle financiële maatregelen die nu getroffen worden door de overheid ook van toepassing zijn op de paramedische zorg, en in het bijzonder de huidtherapeuten en diegene die besloten hebben de praktijken al hebben gesloten. Ook het beschikbaar houden van hulpmiddelen voor het kunnen uitvoeren van noodzakelijke zorg is een belangrijk aandachtspunt. Aan VWS is nogmaals de vraag gesteld of er richtlijnen ontwikkeld kunnen worden voor de paramedisch zorgverleners. Met ZN wordt momenteel onderzocht hoe de huidtherapeuten ‘zorg op afstand’ kunnen declareren en of er vanuit de zorgverzekeraars nog andere ondersteunende financiële maatregelen voor praktijken mogelijk gemaakt kunnen worden. Want de liquiditeitsproblemen groeien met de dag.

Verder hebben wij met IGJ en de GGD afstemming gehad. Dit met name over de vele verontrustende meldingen van huidtherapeuten die aangeven dat ze tegen problemen aan lopen op hun werk: er met onvoldoende en/of niet correct gebruik van beschermingsmiddelen gewerkt wordt en daarmee richtlijnen niet gevolgd worden, waarbij de cliënt en medewerker onnodig risico lopen. Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van beschermende maatregelen. Het advies is, indien er zich problemen voordoen ten aanzien van deze veiligheid, om eerst in gesprek te gaan met de werkgever en hierbij ook te verwijzen naar de richtlijnen van het RIVM. Mocht uit het gesprek komen dat de werkgever niet de juiste beschermingsmiddelen kan geven doordat er sprake is van tekorten, kan met de werkgever worden gekeken welke second best maatregelen genomen kunnen worden (indien mogelijk met een deskundige infectiepreventie). Indien de werkgever om bv. financiële overwegingen weigert om maatregelen te treffen (terwijl deze wel beschikbaar zijn), dan kan de medewerker contact opnemen met de Inspectie SZW.

Zojuist zijn in de persconferentie de door het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus bekend gemaakt. Hierin wordt heel duidelijk gesteld dat voor alle zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt dat zij tot 6 april hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor paramedische zorg geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen of telefonisch en als direct contact noodzakelijk is volg de richtlijnen van het RIVM, dit is in lijn met de informatie die wij eerder al verstrekt hebben.

Voor huidtherapeuten die cosmetische zorg en schoonheidsbehandelingen leveren betekent dit dus een door de overheid opgelegde sluiting en staking van de behandelingen tot 6 april a.s. Wel dien je als huidtherapeut je achterwacht correct te regelen dus blijf wel zorgen voor telefonische bereikbaarheid.

We houden de komende periode aan dat we op maandag en donderdag met een update komen. Indien landelijke maatregelen veranderen zullen wij de leden uiteraard direct informeren.