Nieuws en Actueel

Extra corona update - 20 maart 2020 - 21.06 uur

In alle onzekerheden en moeilijke beslissingen hebben we vandaag een mooi resultaat met elkaar behaald. Zorgverzekeraars Nederland, het KNGF, Paramedisch Platform Nederland (waaronder de NVH) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie hebben heldere afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de coronacrisis.

Als paramedici nemen we onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dat doen we uit zorg voor patiënten die op ons rekenen bij het continueren van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat we ons aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat alle paramedische zorgverleners veilig hun werk kunnen doen. Waar mogelijk zullen we die zorg digitaal leveren, in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

Daar binnen de paramedische beroepsgroepen specifieke problematieken spelen is er een document opgesteld waarin de gemeenschappelijke uitgangspunten zijn beschreven over hoe de komende weken de zorg geleverd kan worden. Ook is er akkoord bereikt over de vergoeding voor zorg op afstand. ZN komt met een regeling die met terugwerkende kracht (vanaf 1 maart) zal ingaan en geldt tot en met een week nadat de overheid de coronabeperkingen opheft. Deze zorg op afstand wordt daarmee ook voor de huidtherapeut mogelijk gemaakt. Daar oedeem- en littekenzorg door de huidtherapeut verschillend wordt ingekocht en gecontracteerd, wordt hier voor de huidtherapie nog nader naar gekeken hoe dit te kunnen declareren.

We hebben nog niet op alle vragen een antwoord maar gaan door tot we deze hebben en zullen de informatie op onze website blijven aanvullen. Alle eerdere updates staan en blijven op de ledensite toegankelijk. Dit weekend zullen wij alleen bij wijziging in beleid een update sturen, heb je een dringende vraag kun je deze via het meldpunt insturen wij zullen deze ook in het weekend blijven monitoren.

Vanuit onze collega’s de diëtisten een dringende oproep om expliciet aandacht te hebben voor de voedingstoestand van de ouderen in ons land. Verschillende organisaties hebben hun krachten gebundeld en een simpele online screening ontwikkeld om ondervoeding tijdig te herkennen. Op de website goedgevoedouderworden.nl staan verschillende tests die ouderen zelf kunnen doen. De tests kunnen ook door een mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld. De tests brengen het voedingspatroon en de mate van ondervoeding en bewegen in beeld. Daarnaast staat er op de website ook handige adviezen, leuke recepten en praktische instructies voor zorgverleners.

Graag willen de komende weken alle mooie initiatieven die nu ontstaan in beeld brengen en delen onder alle leden. Heb jij goede tips voor je collega’s hoe je bijvoorbeeld instructiefilmpjes maakt of hoe jij de video-consulten inricht? Maar bijvoorbeeld ook initiatieven om beschermmiddelen te doneren en hoe jij je nu inzet binnen de zorg. We horen het graag! Stuur dus ook al jouw tips in via het meldpunt.

Het was ons het weekje wel en we zijn er helaas nog niet. Wel hebben laten zien hoe we als beroepsgroep wendbaar zijn en er zijn voor de patiënt! Wij zijn bijzonder trots op jullie en we willen je via deze weg nogmaals bedanken voor je inzet in deze uitzonderlijke situatie.