Nieuws en Actueel

Extra corona update - 19 maart 2020 - 22.30 uur

Wat gebeurde er vandaag?


Naast dat we alle ontwikkelingen op de voet volgen en antwoord op al jullie vragen willen krijgen vond vanmiddag weer een Paramedisch Overleg met VWS plaats. De komende periode zal er op maandag en donderdag afstemming zijn met VWS om de situatie in de paramedische zorg nauwlettend te volgen en problemen te bespreken. Vandaag is er gesproken over een concept RIVM richtlijn Persoonlijke Beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis. Meer informatie volgt zodra deze richtlijn definitief is. Daarnaast lopen er nog gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland over welke aanvullende declaraties er mogelijk gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld declaratie van telefonisch consulten of beeldbellen. Wij hopen jullie hier morgen over te kunnen berichten.

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft een regeling gepubliceerd speciaal voor de geregistreerden die in deze periode in de knel komen met hun herregistratie. Vanwege het Corona virus zijn veel bijeenkomsten, scholingen en congressen gecanceld. Dit heeft impact op huidtherapeuten die vanaf 1 maart 2020 nog punten dachten te behalen om zich in de komende maanden te kunnen herregistreren.

De speciale ‘corona dispensatieregeling’ geldt voor huidtherapeuten die op dit moment aan het einde van een lopende herregistratie periode zijn en binnen enkele weken/ maanden herregistratie willen (moeten) aanvragen en hiervoor nog punten te kort komen. Geregistreerden krijgen met deze regeling één jaar extra de tijd om voldoende punten te behalen voor deskundigheidsbevorderende activiteiten. Als je gebruik maakt van de incidentele corona dispensatieregeling, dan geef je in het digitaal portfolio aan dat je gebruik maakt van de dispensatieregeling. De regeling loopt gelijk aan de normale dispensatieregeling. Meer hierover en over de procedure: Incidentele KP dispensatieregeling vanwege corona (COVID-19)

Sommige leden vragen zich af waarom de NVH geen advies geeft zoals de ANBOS om alle praktijken te sluiten. Allereerst is het advies van de ANBOS een advies van de branchevereniging zelf. Formeel gezien is het nog steeds toegestaan de salon open te houden, daar is door de overheid geen sluiting voor opgelegd. Hetzelfde zou gelden met een dergelijk advies vanuit de NVH. Praktijken kunnen dan nog steeds besluiten open te blijven. Helaas ontvangen wij wel berichten van medewerkers die met onvoldoende of niet correct gebruik van beschermingsmiddelen door de werkgevers gedwongen worden nog cosmetische behandelingen uit te voeren. Het moge duidelijk zijn dat dit alle regels te buiten gaat en wij huidtherapeuten die dergelijke meldingen bij ons maken naar de IGJ zullen verwijzen. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat de zorg die nu hard nodig is beschikbaar blijft, steun collega’s en maak als praktijkhouder, hoe moeilijk dit nu ook is, de juiste keuzes voor de patiënt en medewerkers.

Tot zo ver, blijf jullie vragen insturen via het meldpunt en zoals Bruins ons heeft meegegeven: let een beetje op elkaar!