Nieuws en Actueel

Even voorstellen: Lilian Dekkers

Even voorstellen: Lilian Dekkers

Lilian Dekkers is sinds 1995 huidtherapeut. Gestart met collega Sylvia Bos in de maatschap Huidtherapie Jordaan, hartje Amsterdam. Sinds de pensionering van Sylvia begin dit jaar werkt zij samen met twee huidtherapeuten in de praktijk.

“Ik kom van oorsprong uit het personeelswerk, maar miste daarbij écht contact met mensen. Bij huidtherapie leidt de letterlijke aanraking vaak tot geraakt worden: dat geldt zowel voor de patiënt als voor mijzelf en dat vind ik een bijzondere combinatie waar ik me nog iedere dag over kan verwonderen."

Naast de praktijk ben ik vanaf 1996 actief binnen de NVH. In eerste instantie in het bestuur, later in commissies en stuurgroepen. Momenteel ondersteun ik de NVH met beleidszaken en in projecten. Zo heb ik de afgelopen 2 jaar meegelezen met de Richtlijn Dossiervoering, het Beroepsprofiel en Zorgarrangementen. Structureel vertegenwoordig ik de NVH in de Registratiecommissie van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP): in deze commissie worden 5-jaarlijks de nieuwe kwaliteitscriteria voorbereid, de ALV stemt hier in november over. In 2018-2019 lopen er meerdere projecten waar alle paramedisch beroepsgroepen in vertegenwoordigd zijn en waar ik namens de NVH zitting in heb. Dit zijn de Meldcode met Paramedisch Afwegingskader en daarbij aansluitend de Meldcode voor de Huidtherapie (afrondingsfase), Herziening Diagnose Coderings Systeem Paramedische Hulp (zoals 1199, of 9146: dit project loopt) en HASP-paramedici (geplande publicatie juli 2019). De HASP-paramedici is een richtlijn over de informatie-uitwisseling tussen de huisarts en de paramedicus, daar gaan we dus meer van horen.

Als opsomming lijkt het misschien saai, maar dat is het allerminst. Het is leuk om aan deze pijlers van de huidtherapie een actieve bijdrage te kunnen leveren. Ik leer er nog steeds enorm veel van en vind het geweldig dat de NVH zoveel mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen.”

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen