Nieuws en Actueel

Enquête knelpunten inventarisatie kwetsbare ouderen

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. De NVH werkt daarom mee aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn Kwetsbare ouderen. Dit project is een samenwerking tussen zes paramedische beroepsgroepen en wordt gefinancierd vanuit ZonMw.

NAAR ENQUETE

Voor de totstandkoming van de richtlijn is de input van huidtherapeuten van groot belang. In deze richtlijn behandelen we in totaal drie belangrijke knelpunten. Deze enquête is opgesteld om te inventariseren welke knelpunten huidtherapeuten het belangrijkst vinden bij de behandeling van kwetsbare ouderen. De knelpunten in deze enquête zijn geïdentificeerd door middel van:

  • Interviews met een inhoudsdeskundige
  • Literatuuronderzoek
  • Een stakeholdersraadpleging (invitational conference)
  • Focusgroepen met huidtherapeuten en patiënten.

We ontvangen graag jouw input. Het invullen van de enquête kost je zo’n 5 minuten. Alvast bedankt voor je hulp!

NAAR ENQUETE

Vriendelijke groet,
Femke de Vries, richtlijnontwikkelaar i.o. NVH (richtlijnen@huidtherapie.nl)